Duvor kan fortfarande jagas i England

Av: Rune Fich Weischer

Den 25 april fick inte bara jägarna i England utan även passionerade duvjägare världen över en chock av stort format. Det blev då meddelat att den engelska jakten på duva, som bekant är av världsklass, hade blivit förbjuden med ögonblicklig verkan. Förbudet gällde inte bara duvor, utan även för kråkor, råkor,måsfåglar, kanadagäss m.fl. som hittills betraktats (med rätta) som skadegörande vilt och därför kunnat nedläggas året runt på en så kallat ”Generell tillåtelse”.

Jaktmotstånd satt i system

I delar av England, primärt i stadsområdena, är det jaktliga motståndet något mer drastiskt och uttalat än vi känner till i Skandinavien. En av de centrala personerna i motståndet är den tidigare BBC-värden Chris Packham, som länge har utnyttjat sina kontakter och erfarenheter inom medierna till att få längre sändningstid än vad man normalt brukar få, och använda den till att agitera illa och nedsättande om jakten, och det har samlats en stor skara anhängare bakom honom och som bortser att Packham åter och återigen blivet anklagats att framlägga helt odokumenterade och självuppfunna påståenden om hur fruktansvärd jakt är.

Tillsammans med två andra djurrättsförkämpar, Mark Avery och Ruth Tinggay startade Packham föreningen ”Wild Justice” där meningen var/är att använda insamlade medel till att angripa jakten på högre politiskt plan med hjälp av specialiserade jurister, och det är precis det som skedde då jakten blev förbjuden den 25 april. Packham och Wild Justice hade med sina advokater lagt så hård press på Natural England, vilken ansvarar och värnar om den engelska naturen, och den ”generella tillåtelsen” att man valde att slopa alla generella tillstånd, och därmed blev jakten förbjuden. Månaderna efteråt blev ett nytt system infört, således att jakt åter är tillåtet. För närvarande är kravet dock att man söker om tillstånd för avskjutning på de enskilda markerna, och skall kunna dokumentera de skador som viltet orsakar. Skyttar/jaktförmedlare ska framöver genom en massa pappersarbete med enskilda ansökningar om tillstånd för de områden som de förfogar över, och efterföljande redovisningar få tillstånd för jakt. Här och nu, kan vi son resande jägare bara glädjas över att den fantastiska duvjakten i England kan ske och fortfarande är tillgänglig för inresta jägare som vi.

Succé med rekyl

Även om man kan säga att Wild Justice har vunnit en stor seger är det inte en seger utan nackdelar. Det visar sig nämligen att förbudet mot jakt går hårt ut över sång- och vadarfåglar, som blir av med sina ägg och ungar av särskilt kråkor och måsar, som blivit mer talrika än någonsin förut i England. Ornitologer har varit ute och kritiserat avskaffandet av de generella tillstånden då de fruktar att de nya och långt mer komplicerade regler för att få skjuta kråkor och måsfågel, gör att jägare helt enkelt låter bli att ansöka och med följd att en kraftig ökning sker av beståndet av kråkor och måsfågel, och förlorarna blir uppenbart sång- och vadarfåglarna.

Det sista ordet är helt säkert inte sagt i denna sak, men faktum är för närvarande att den engelska duvjakten fortfarande är tillåten.

Erbjudande på jaktresor

Gör som 1000-tals andra jägare

Anmäl dig till nyhetsbrevet och få rese erbjudande samt jaktrelaterade nyheter direkt i inkorgen

  • Erbjudande på jaktresor
  • Information om jakt i utlandet
  • Exklusiva återbudsresor