Vildsvinsjakt

Vildsvin – full valuta för pengarna

Vildsvinsjakt har något alldeles magiskt över sig, och vildsvinet i sig själv utgör nära på det perfekta jaktobjektet. Det är utmanande, respektingivande och de kan bli enorma. Har man en gång i livet provat krafterna med vildsvinen vill man alltid komma tillbaka igen, och igen.

Vildsvinsjakt i praktiken

Vanligtvis jagar man vildsvin på två sätt. Antingen drivna eller som stillstående. Drivna djur i rörelse sker i flera former men handlar generellt om att ett antal drevkarlar driver fram viltet mot skyttarna. Att stå på pass och se en flock vildsvin komma springa får hjärtat att banka en hel del snabbare, oavsett hur erfaren jägare man är. Att jaga vildsvin på vaktjakt är en något lugnare sätt som gott kan vara förknippat med några kalla timmar i ett jakttorn medan man väntar på att vildsvinen ska komma ut på en åtel. Fördelen med denna jaktform är dock att man har möjligheten till att överlista en av de större galtarna. Ju större och äldre ett vildsvin blir desto mer försiktiga blir de, och en gammal galt på 300 kg kan alltför ofta smyga sig ut från ett drev vid en drevjakt. Men vid en åtel i skydd av mörkret kan de stora krabaterna överlistas.

Var jagar man vildsvin?

Vildsvinen har efterhand brett ut sig till alla avkrokar i Europa, och således jagas nästan var som helst. Det är dock länder som skiljer ut sig markant från alla de andra, antingen av antalet eller storleken på svinen och i flera fall bägge delarna. Polen och Ungern är helt i särklass, både i förhållande till bestånd men i högsta grad för revirens sätt att prestera professionella arrangemang där allt fungerar. Särskilt drevjakt i Polen på vildsvin är populärt. Även Kroatien har det senaste årtiondet utmärkt sig som en synnerligen välsmord maskin när det handlar om drevjakter på vildsvin. Det största vildsvinet är underarten ”Attila, som finns i form av ett europeiskt vildsvin, som utöver nämnda länder finns i Bulgarien, Spanien, Rumänien och särskilt i Turkiet. Sistnämnda landet är det absolut säkraste valet, om målsättningen är ett extraordinärt stort vildsvin. En annan underart Attila är det asiatiska vildsvinet som kan jagas i Ryssland. Det är nedlagt Attila – vildsvin på uppemot 400 kg! Slutligen är det oceaniskt vildsvin och sydamerikanskt vildsvin där det förstnämnda kan jagas i New Zeeland och Australien, medan det sistnämnda finns i Argentina.

Vapen- och kaliberval vid vildsvinsjakt

Vildsvin, och särskilt de stora galtarna, är kända för att vara mycket hårdskjutna. Därför är det också tradition att använd ganska grova kalibrar vid jakten på dem. 9,3- kalibrarna är mycket använt både vid vaktjakt och drevjakt, och detsamma gäller magnumkalibrar som 338 Win Mag eller 300 Win Mag. Det absolut viktigaste vid all jakt är först och främst var skottet placeras. En klenare kula som sitter riktigt är alltid mer dödande än en grövre som sitter fel. Därför ska du välja en kaliber som inte är kraftigare än att du obesvärat kan skjuta med den, även flera efterföljande skott om så behövs, samt använd en kula av hög kvalité. Flera av Europas mest framgångsrika vildsvinsjägare använder standardkaliber 30-06,  .308 Win. och .270 Win. Är man rutinerad och van vid de tyngre kalibrarna finns det ingen anledning att lämna dem hemma.

Sökresultat
Erbjudande på jaktresor

Gör som 1000-tals andra jägare

Anmäl dig till nyhetsbrevet och få rese erbjudande samt jaktrelaterade nyheter direkt i inkorgen

  • Erbjudande på jaktresor
  • Information om jakt i utlandet
  • Exklusiva återbudsresor