Inför resan:

Ska jag själv ordna med flyg till destinationen?

Vid paketresor, där flyget är inkluderat ansvarar vi alltid för att beställa flyg och transfer till destinationen, om inte annat är avtalat. Det ska framstå tydligt på din faktura vad utgifterna är.

Kan jag ta med mina egna vapen?

Det är generellt alltid möjligt att ta med egna vapen. Dock har det under senare år tillkommit en lång rad avgifter och procedurer både hos flygbolagen och på flygplatserna, som kan göra det både kostsamt och besvärligt att resa med eget vapen. I vissa länder som exempelvis Polen och Tanzania är det inte tillåtet att jaga med hyrda vapen, så till dessa länder ska man ta med eget vapen.

Kan min familj komma med?

Vanligtvis kan de flesta jakter göras i sällskap med familjen. Dock är det vid exempelvis bergsjakter gränser för hur många människor man kan vara i de ofta små tältlägren. Det är också viktigt att göra klart för familjen att de flesta jaktdestinationerna inte bjuder på mycket underhållning, bortsett från själva jakten. Fler och fler jaktutbjudare har dock blivet övertygade om efterfrågan på jakter där familjen kan komma med, och således erbjuder till exempel Frankrike, Spanien, Mauritius och inte minst Sydafrika och Namibia på en hel värld av upplevelser, som inte nödvändigtvis handlar om jakt. Generellt är det på många resmål möjligt att förlänga jaktarrangemanget med ett turistarrangemang.

Vad gör jag om jag blir sjuk inför resan?

Ingen är herre över sin hälsa. Därför rekommenderar vi att man tecknar en rese- och avbeställningsförsäkring för att försäkra sig mot eventuell sjukdom mm.

Ska jag ha visum till destinationen?

Vissa destinationer kräver visum, men det är stor skillnad på hur det praktiseras. I vissa länder kan man få det utfärdat på flygplatsen vid ankomsten, medan andra länder kräver att man ansöker om visum långt innan avresan. Din jaktresekonsulent kan guida dig genom hela processen.

Ska jag ha svenskt jaktkort för att jaga på min destination?

Svenskt jaktkort ligger till grund för all jaktlig aktivitet och ska medbringas under jakt, även i utlandet.

Vilka dokument ska jag ha med på min resa?

Ha alltid en utskriven kopia av dokumenten från jaktresebyrån, där det framgår vad jakten innehåller, troféavgifter, avtal mm . Då uppstår inte några missförstånd om vad som ingår i paketet. Ta vidare alltid med jaktkort, vapenlicens/skjutvapenpass och naturligtvis pass och ev. flygbiljetter. Flera destinationer kräver att du har en ”invitation” från jaktutbjudaren som ska framvisas vid inresan i jaktlandet. Din jaktresebyrå ansvarar för att skaffa fram en sådan, du ska endast komma ihåg att ta den med på resan. Kom också ihåg att ta med kopia på din reseförsäkring.

Vad ska jag ha för kläder och utrustning?

Kläder och utrustning avhänger helt av destinationen. Sätt dig på förhand grundligt in i det klimatiska förhållandet för destinationen och årstiden och välj kläder därefter. Kom ihåg att det kan vara kallt i Afrika och varmt på Grönland! Din reseagent kan hjälpa dig med goda råd, och du kan även vid resa till många av de flesta destinationer få dig tillsänt en utrustningslista.

Kan jag hyra vapen på reviret?

Man kan stort sett allttid hyra vapen på destinationen. Eftersom det efterhand blivet dyrt och svårt att resa med eget vapen har det efterhand blivet mer vanligt att hyra vapen och därför har de flesta utbjudarna i dag också bra och moderna vapen. Var dock uppmärksam på att på vissa destinationer ska det användas egna vapen.

Finns det tolk på reviret?

På många resmål är det tolk på reviret, och det är för det mesta inkluderat i ditt pris.

När startar bockjakten i Danmark/Polen/utlandet?

Maj är den helt stora bockmånaden. Då börjar jakten på råbock i många europeiska länder. Vissa ställen som för exempel i Tyskland och vissa län i Sverige startar jakten 1 maj, i Polen den 11 maj och i Danmark som bekant den 16 maj samt allmän bockjakt i Sverige 16 augusti.

Vad är smygjakt,( purchjakt)?

En jakt där man lokaliserar djuret och smyger närmare tills man kommer i skotthåll.

Vilka viltarter kan jag jaga?

Hos Diana Jaktresor är det ett stort utbud från fåglar som duvor och fasaner till björnar och elefanter.

Vad kostar en jaktresa?

Priserna varierar mycket utifrån vad man vill jaga. Priserna ligger vanligtvis från 5000:- och uppåt.

Varför är jakt bra?

Det kan verka paradoxsalt, men jakt under kontrollerade former är till gagn för viltbeståndet. Jakten ger pengar till landet och områden som själv inte kan finansiera att skydda naturområden, där viltet kan leva och trivas. Med att sälja jakten på det överskott av vilt som ett sunt bestånd producerar kan det avsättas pengar till naturbevarande och eventuell kontroll av tjyvjakt, vilket annars inte varit möjligt.

Kan jag komma på jaktresa utan vapenlicens?

I Afrika kan man jaga utan jaktkort och vapenlicens, dock tillsammans med en professionellt utbildad jägare (PH) som guidar dig genom jakten. Oftast krävs det att man avlägger ett skytteprov innan jaktens början.

Vad är straffet för jakt utan vapenlicens?

Straffet beror på det gällande landets laggivning, men oftast för det till anhållan och beslagtagning av vapen mm, samt stora böter för förseelsen.

Vilka jakter passar en nybliven jägare?

Är man nybliven jägare och har behov av hjälp och vägledning kan en jaktresa varmt rekommenderas, då man här jagar med en jaktguide som guidar den oerfarne jägaren genom alla jaktens skeenden, under jakten, vid skottet och efteråt när viltet ska tas om hand, passning och tillvaratagande. På en jaktresa får man möjlighet att lära det jaktliga hantverk från folk som har jakten som sitt levebröd. Både smygjakt i Polen och antilopjakt i Sydafrika kan vara en fin investering när man är ny på Dianas jaktstig.

Ska jag ta någon vaccination innan avresan?

Kontrollera alltid med läkare eller infektionsklinik i god tid före avresa. Här får du upplysningar om vilka vaccinationer som rekommenderas till det aktuella landet.

Hur mycket kontanter ska jag ta med?

Det beror i hög grad av destinationen. Det är alltid en god idé att ta med sig ca 1 000: - i lokal valuta, då man inte alltid kan förvänta sig att de tar emot betalkort i kiosker, butiker och restauranger utanför Europa. Därtill kommer dricks som också avräknas i lokal valuta.

Blir jag hämtad på flygplatsen?

I de flesta paketresor ingår ”Transfer” – alltså hämtning på flygplatsen i paketet. Det framgår  tydligt i beskrivningen av resan.

Kan jag sätta samman en resa utifrån min egen önskan?

Ja, vi har möjlighet för att skräddarsy en jaktresa åt dig.

 

Under resan:

Vad gör jag om jag blir sjuk under resan?

Beroende av hur allvarligt det är, rekommenderas att kontakta ditt reseförsäkringsbolag för vidare beslut. Oftast kan värdarna på stället vara behjälpliga.

Vad gör jag om jag vill skjuta mer än det avtalade?

Det kan på de flesta ställen vara möjligt att skjuta mer vilt än det på förhand avtalats. Det blir dock avräknat efter prislistan med troféavgifter, som du i god tid innan avresan mottar från din jaktresebyrå.

Vad gör jag om jag får slut på ammunition?

Vi rekommenderar att ta med rikligt med ammunition, 40-60 st. patroner. Det kan i vissa fall vara möjligt att köpa patroner på reviret, men det är långt ifrån säkert.

Vad gör jag om mitt vapen går sönder?

Om olyckan skulle vara framme, är det som regel möjligt att hyra vapen på reviret.

Hur ska jag förhålla mig om jag skjuter något mindre eller större än det avtalade?

De flesta jaktguiderna har mycket stor erfarenhet av att bedöma storleken på en trofé, men kom ihåg, att det är till sist du som trycker på avtryckaren och därmed ansvarig för det nedlagda viltets storlek. I vissa länder, exempelvis Ungern och Kroatien, kan man tillexempel boka en hjort med en trofévikt på 8 kg, och skall då acceptera en avvikelse på +/- 10 eller 15 %. Om det nedlagda avviker mer skall man generellt inte betala.

Vad sker om jag skadeskjuter ett vilt?

Ett skadeskjutet vilt kostar som regel det samma som ett nedlagt vilt, dock endast 50 % på vissa ställen. Det framgår av prislistan med troféavgifter som du mottar från din jaktresebyrå innan avresan.

Vad gör jag om jag inte kan samarbeta med min stalker/PH?

Det är lyckligtvis mycket sällan att det är dålig kemi mellan jaktguiden/PH och den gästande jägaren, men skulle det ske skall man hänvända sig till den jaktansvarige på stället.

Kan jag få mina troféer med på hemresan?

Mindre troféer kan som regel utan problem tas med på flyget hem, men det är undantag. Din jaktreseagent kan svara på dessa frågor

Vad sker om mitt flyg blir försenat/inställt och jag missar en jaktdag?

Vid viss tillfällen kan det vara möjligt att förlänga jakten på slutet, men om hemresan inte kan ändras eller det inte finns plats, har man krav på kompensation för den förlorade jaktdagen.

Kan jag få hjälp från er, medan jag är på jaktresan?

Ja, vi har nödtelefon som har öppnat 34/7. Vi vill dock trycka på att man endast använder den till nödsamtal och inte till oväsentliga ting.

Ger man dricks och om ja, hur mycket?

Vanligtvis ger man mellan 500 och 1000: - i dricks. Ofta är det jaktguiden som står för fördelningen mellan personalen som är behjälplig under jaktuppehållet. På vissa destinationer och jakter är beloppet högre, men du får vid beställningen av resan en rekommendation till ett passande belopp.

Kan jag få mina kläder tvättade under uppehållet?

På de flesta av våra destinationer är det möjligt att få kläderna tvättade.

Skall jag själv ordna och betala några av måltiderna under uppehållet?

Detta kommer an på vad paketet/resan innehåller. Största delen av våra resor är med full förplägnad.

Vad gör jag om mina vapen inte kommer fram till destinationen?

På de flesta av våra revir är det möjligt att hyra vapen.

Vad sker om det absolut inte är något vilt att skjuta?

Generellt erbjuder vi uteslutande jakt i områden där det är ett gott viltbestånd, så det brukar vanligtvis alltid vara något vilt att nedlägga. Dock är det viktigt att uppmärksamma att jakt är jakt, och att det inte alltid lyckas att nedlägga det vilt man önskar. Är det betalt en trofédeposition kan man naturligtvis få denna återbetald om man inte har nedlagt något.

Kan jag köpa till någon extra jaktdag?

På de flesta av våra resor är det möjligt att köpa till extra jaktdag.

Om skjuter det önskade på första jaktdagen och reser hem i förtid, kan jag få pengar återbetalt?

Det köpta arrangemanget är ett fastprisarrangemang, och även om du/ni väljer att av en eller annan anledning inte utnyttja resan enligt boknigen (exempelvis avkorta resan), kan det inte bli någon återbetalning för ej utnyttjade jaktdagar.

 

Efter resan:

Hur förlöper en klagoprocess, om det uppstår problem under resan?

Försök alltid att avhjälpa problemet på plats, och om du inte själv kan göra det så tag alltid kontakt med byrån. Vid de flesta tillfällen kan det finnas en lösning, men det kräver att vi blivet orienterade i ärendet. Det är vidare mycket viktigt att du innan avresa från jaktreviret noterar eventuella fel och brister i protokollet. Om fel och brister inte kan avhjälpas ska du omedelbart efter hemkomsten kontakta byrån med ett eventuellt krav på kompensation. Om det inte kan uppnås en enighet om detta kan du få saken prövad i Rejseankenaevnet.

Vad gör jag om jag inte har mottagit mina troféer efter en längre tid?

Var först och främst tålmodig. Generellt är troféförsändelser en långsam affär, och i många länder förbundet med mycket och tidskrävande byråkrati.

Får jag pengar tillbaka om jag har skjutit mindre än vad jag har betalt för?

Ja, generellt får man pengar tillbaka om man har skjutit mindre än man har betalt för. Observera dock att skadeskjutet vilt alltid är lika med fällt vilt. På vissa destinationer betalar man på förhand för möjligheten att skjuta den aktuella viltarten, och här brukar man generellt inte få en återbetalning.

Får jag en tilläggsfaktura om jag skjuter mer än jag har betalt för?

Ja. Extra vilt avräknas efter listan med troféavgifter.

Hur berättar jag för andra jägare om min resa?

Du är alltid välkommen att sända in jaktberättelse, bilder och video/film till oss.

Vad gör jag om mina troféer är skadade vid mottagandet?

Kontakta jaktresebyrå och trofétransportör.

Vad gör jag om det är fel troféer jag mottar?

Kontakta jaktresebyrå och trofétransportör.

Erbjudande på jaktresor

Gör som 1000-tals andra jägare

Anmäl dig till nyhetsbrevet och få rese erbjudande samt jaktrelaterade nyheter direkt i inkorgen

  • Erbjudande på jaktresor
  • Information om jakt i utlandet
  • Exklusiva återbudsresor