Avtal för paketresor:

För avtal om paketresor:

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

 • Resenärer erhåller all viktig information om paketresan innan avtalet om paketresan ingås.
 • Det finns alltid minst en leverantör som är ansvarig för korrekt leverans av alla resetjänster, vilka är inkluderade i avtalet.
 • Resenären får ett nödtelefonnummer eller information om kontaktpunkt, där resenären kan få kontakt med researrangören eller resebyrån.
 • Resenären kan överlåta paketresan till annan person med rimligt varsel och eventuellt mot betalning av ytterligare omkostnader.
 • Paketresans pris kan endast öka om särskilda omkostnader stiger (t.ex. bränslepriser), och om det uttryckligen är fastställt i avtalet och under inga omständigheter senare än 20 dagar före paketresans start. Om prishöjningen överstiger 8 % av paketresans pris, kan resenären säga upp avtalet. Om researrangören förbehåller sig rätten till en prishöjning, har resenären rätt till en prisnedsättning om de relevanta omkostnaderna sjunker.
 • Resenären kan säga upp avtalet utan betalning av uppsägningsavgift och få full retur på alla betalningar, om något av paketresans väsentliga element, bortsett från priset, ändras på ett betydande sätt. Om leverantören som är ansvarig för paketresan, annullerar paketresan före resans start, har resenären efter omständigheterna rätt till återbetalning och ersättning.
 • Resenären kan säga upp avtalet utan betalning av uppsägningsavgift före paketresans start vid extraordinära omständigheter som t.ex. allvarliga säkerhetsproblem på destinationen som sannolikt kommer att påverka paketresan.
 • Resenären kan vidare närsomhelst före paketresans start säga upp avtalet mot betalning av en passande och rimlig uppsägningsavgift.
 • Om väsentliga element i paketresan efter paketresans start inte kan levereras enligt avtal, ska resenären erbjudas passande alternativa arrangemang utan ytterligare avgifter. Resenären kan säga upp avtalet utan betalning av uppsägningsavgift, om tjänster inte genomförs enligt överensstämmelse med avtalet, och detta väsentligt berör leveransen av paketresan, och om researrangören inte åtgärdar problemet.
 • Resenären har rätt till en prisnedsättning och/eller ersättning om resetjänsterna inte levereras eller levereras bristfälligt.
 • Researrangören ska bidra med hjälp om resenären hamnar i svårigheter.
 • Om researrangören eller förmedlaren i någon medlemsstat går i konkurs eller hamnar i obestånd, återbetalas betalningarna. Om researrangören eller i givet fall förmedlaren går i konkurs eller hamnar i obestånd efter paketresans start, och om paketresan omfattar transport, är resenärens hemtransport säkrad. Diana Jagtrejser & Limpopo Travel A/S har upprättat skydd mot konkurs eller obestånd hos Danmarks Rejsegarantifond [den enhet som är ansvarig för skydd mot konkurs och obestånd, t.ex. en garantifond eller ett försäkringsbolag]. Resenären kan vända sig till denna enhet eller i omfattande fall denna myndighet (kontaktuppgifter till Danmarks Rejsegarantifond redovisas nedan), om denne nekas förmåner till följd av Diana Jagtrejser & Limpopo Travel᾽s konkurs eller obestånd.

Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte, Tlf.: 45 87 83 33 – www.rejsegarantifonden.dk

Webbplats, där direktiv (EU) 2015/2302, som genomförts enligt nationell lagstiftning finns: www.retsinformation.dk.

 

Erbjudande på jaktresor

Gör som 1000-tals andra jägare

Anmäl dig till nyhetsbrevet och få rese erbjudande samt jaktrelaterade nyheter direkt i inkorgen

 • Erbjudande på jaktresor
 • Information om jakt i utlandet
 • Exklusiva återbudsresor