Val av kulor och ammunition på jaktresan

Av: Rune Fich Weischer

När man går på jakt i sitt hemland har de flesta jägare en typ av ammunition och kula, som de litar på och har förtroende för, och som alltid fungerat genom åren. Det är som utgångspunkt inte heller något fel i att hålla fast vid den patron eller kula när man reser utomlands på jakt, men man ska dock komma ihåg att både förhållanden, viltarter, och även lagen i det land man ska jaga i gör, att det kanske ställs lite högre, eller i vart fall andra krav till ditt kulval, än jakten på hemmareviren ställer.

Koppar kommer

I flera europeiska länder blev det för 10-15 år sedan infört ett förbud mot hagelpatroner med bly i. Under de senare åren har den utvecklingen också nått kulammunitionen, och vi kan i dag stöta på förbud mot användningen av blyhaltig ammunition på flera av de platser man kommer till som jägare, några ställen dikterat av lagen, och på andra har jägarna bara gått ifrån bly av eget intresse, då de inte önskar potentiella blyrester i det kött de och deras familj skall konsumera.

Rent lagligt är det i första hand i Tyskland, där flera delstater har infört blyförbud, man uppmärksammar det som tillresande jägare, men det är inte tvivel om i vilken riktning utvecklingen går, och fler och fler länder vill anamma blyförbudet. Gör det således till en fast regel att kontrollera om det är blyförbud i det land du ska resa till.

Personligen var jag för några år sedan orolig över hur dödande en kopparkula var. Då var också ammunitionsfabrikanterna i en utvecklingsfas, och därför upplevde man några kultyper som kom på marknaden inte direkt förtroendeingivande. I dag är tvivlet borta. Jag har skjutit ganska mycket vilt med kopparammunition, och jag har full tillit till, att de gör sitt jobb lika bra som bly. Själv skjuter jag med Lapua Naturalis, som i dag är tredje generationen av den kopparkula Lapua lanserade som en av de första producenterna för mer än 10 år sedan. För varje generation har de gjort förbättringar av produkten, och det har därför blivit en kula som har mitt fulla förtroende. Andra bra kopparkulor som kan nämnas är Norma Ecostrike och Hornady GMX.

Anslag eller djup?

Mycket grovt generaliserat kan man dela upp kulans egenskaper i två grupper, nämligen kulor med hög anslagsenergi och kulor med djupverkan. Anslagsenergi handlar om att kulan expanderar ögonblickligt vid anslaget, och således utlöser det mesta av sin energi vid första kontaken med djuret. Det ger populärt sagt ”knall och fall”- effekt, då djuret slås till marken i själva anslaget, och väl att märka blir kvar på platsen. Olägenheten är dock att det ofta sker rätt stor köttförstöring, liksom anslaget vid träffen inte nödvändigtvis är ögonblickligt dödande på större och tjockhudade arter. Här gör kulorna med högt anslag av med all sin energi i anslaget, och når således inte in till de stora djurens vitala delar. Här måste man söka en kula med djupverkan. Djupverkan betyder att kulan inte avger sin primära energi i anslaget med att expandera ögonblickligen, utan däremot avger den gradvis med en fördröjd expansion. Detta tillåter kulan att komma längre in djuret och göra stor och dödande skada.

Är man exempelvis på en bergsjakt, där skotthållen oftast blir långa och djuren sällan är enormt stora, kan man med stor fördel använda kulor med hög anslagsenergi, då man gärna ser att djuret faller på platsen, så man kan finna det igen, medan man bryr sig mindre om omfattningen av köttförstörelsen. Vanligtvis är kulorna med hög anslagsenergi också lättare och mer flackskjutande än de flesta andra typer, vilket samlat sett bara gör dem ytterligare lämpliga till jakten i bergen eller på skjutavstånd över genomsnittet. Är man däremot på jakt efter stora kronhjortar, vildsvin eller stora antiloper, kan det betala sig att titta efter kulor med bättre djupverkan. Av kulor med hög anslagsenergi kan nämnas Hornady SST och Swift Scirocco., medan bra kulor med djupverka kan vara Norma Oryx, Lapua Mega och RWX HIT eller DK.

Erbjudande på jaktresor

Gör som 1000-tals andra jägare

Anmäl dig till nyhetsbrevet och få rese erbjudande samt jaktrelaterade nyheter direkt i inkorgen

  • Erbjudande på jaktresor
  • Information om jakt i utlandet
  • Exklusiva återbudsresor