När hjorten brölar…

När hjorten brölar…

Av Rune Fich Weischer

När hjorten brölar är det något som inger respekt. Först och främst på de andra hjortarna i reviret, men i allra högsta grad också om man är jägare och sitter i ett jakttorn eller ligger och gömmer sig bakom en buske, väntande på att brunsthjorten kommer ut i det öppna. Ett hjortbröl från det täta krattet är verkligen något som kan få nackhåren att resa sig! Men hjortjakt är varierande. Man kan locka på dem i brunsten, smyga på dem eller vänta under vaktjakt på höst och vinter. Vidare kan de jagas på drev- eller tryckjakt på vintern. En extra bonus är att hjorten kan jagas i nästan alla länder under nästan alla tänkbara förhållanden, och därtill kommer så det stora urvalet av hjortarter, som alla har sina helt speciella beteende. Är man hjortjägare är det verkligen utmaningar därute!

Brunstjakt i Polen och Ungern

Brunstjakt kan naturligtvis bedrivas i alla länder med bestånd av hjortvilt, då jakttiderna tillåter det, men helt i särklass är Polen och Ungern som har profilerat sig kraftigt på denna jakt, och det är ingen tillfällighet. Både Polen och Ungern har bedrivet en förvaltning av deras hjortvilt genom generationer och som gett ett mycket gott resultat, och det är inte på många andra ställen än i dessa två länder som chanserna att komma i kontakt med en brunsthjort i den helt tunga kalibern….. Många av de tillresta jägarna har i första hand intresse för kronhjorten, vilket egentligen är synd, för dovhjorten bjuder också på stora upplevelser och kan ju nedläggas till mycket förnuftiga priser!

Jakt i Skottlands högländer

Höglandshjortarna i Skottland är helt särartade. De är ändå en riktig självständig underart av kronhjorten (Cervus elaphus scoticus), och kom ursprungligen från det kontinentala beståndet under stenåldern, då de blev isolerade på de brittiska öarna och genomgick sin egen evolution från den tiden. De skotska höglandshjortarna är mindre, i både höjd, vikt och trofé i förhållande till de kontinentala kronhjortarna, vilket primärt skall tillskrivas de karga förhållanden och den relativt näringsfattiga föda som höglandet har att erbjuda. Höglandet ställer också krav på jägarna och är som regel fysiskt krävande och långa skotthåll kan förväntas.

Den eksklusiva hjortjakten

Naturligtvis kan jakten på hjort i Polen, Ungern och Skottland också göras eksklusivt om man önskar det, men det finns destinationer som har specialiserat sig på detta. Mauritius erbjuder tropiskt klimat, luxiösa hotell och inte minst ett över 400 år gammalt bestånd av hjortarten Rosa Deer, vilken härstammar rån Asien och bara kan jagas på ytterst få platser i världen, och Mauritius är ett av dessa. Det jagas både som smygjakt och vid stora organiserade drevjakter och jakterna kan lätt kombineras med familjesemester. Utöver Rosa Deer kan det endast jagas vildsvin på ön, men vad Mauritius saknar i antal jaktbara viltarter har de i gengäld fiskemöjligheten ”Game Fish” och Mauritius är känd för deras fantastiska Big Game fiske.

Argentina är ett annat och lite glömt land när det gäller hjortjakt. I Argentina är det vanligtvis tal om farmjakt som väl kan liknas vid jaktfarmarna i det södra Afrika. Den hjortart som de flesta tillresta jägarna har fokus på är nog Axishjorten, som är hemmahörande i Indien, men i har i flera omgångar importerats till Sydamerika, och inte minst till Argentina. Liksom Rusahjorten är den också en hjortart som inte är jaktbar i speciellt många länder. Dock skall man inte glömma att Argentina också har både kronhjort och dovhjort, och Argentina är således en av de mycket få destinationer där man kan nedlägga tre olika frilevande hjortarter på samma jakt.

Erbjudande på jaktresor

Gör som 1000-tals andra jägare

Anmäl dig till nyhetsbrevet och få rese erbjudande samt jaktrelaterade nyheter direkt i inkorgen

  • Erbjudande på jaktresor
  • Information om jakt i utlandet
  • Exklusiva återbudsresor