« Tillbaka

Hondjur

Hondjur består av åtskilliga viltarter: kronvilt, dovvilt, råvilt och vildsvin.

Kronvilt/kronhind

Vetenskapligt namn: Cervus elaphus

Utbredning: Finns i Europa, delar av det norra Afrika och västra Asien. Den är införd till Australien, New Zeeland, Chile och Argentina

Levnadsmiljö: Denna art är för det mesta ett skogsdjur, men i vissa områden såsom i Skottland kan de också finnas på hedar och bergsområden.

Beskrivning: Kronhinden är mindre än hjorten, och till motsats till hanen bär honan inte horn. Typiskt har hinden en längd på mellan 160-210 cm och väger mellan 120-170 kg. De flesta europeiska kronhindar har rödbrun päls på sommaren. Färgen kan dock variera till grå eller ljusbrun beroende på habitatet. Älgen är det enda europeiska hjortdjur som är större. Det främsta kännetecknet är den karakteristiska korta cremefärgade svansen.

Jaktmetoder: Drevjakt, vaktjakt, smygjakt.

Jaktbar i: Polen.

 

Dovvilt/dovhind

Vetenskapligt namn: Dama dama

Utbredning: Västeuropa, men är också införd i många länder över hela världen.

Levnadsmiljö: Föredrar löv- eller blandskog, med tätt bestånd och nära öppna naturområden och jordbruksmark. Ofta i gles skog, ibland även i sankområden och ängsmark.

Beskrivning: Mindre än kronhjorten, dovhinden är mindre än dovhjorten och saknar horn. Vanligtvis har den en längd på mellan 130-150 cm, med en mankhöjd på 75-85 cm och väger mellan 30-50 kg. Färgen är vanligen kastanjebrun och på sommaren har hinden vita fläckar, på vintern är pälsen mörkare och utan fläckar. Det ljusa området kring svansen är svartkantat medan svansen är ljus med en svart rand.

Jaktmetoder: Drevjakt, vaktjakt, smygjakt.

Jaktbar i: Polen.

 

Råvilt

Vetenskapligt namn: Capreolus capreolus

Utbredning: Finns på en del öar, delar av Asien och på de flesta ställe i Europa, utom i det nordligaste Skandinavien

Levnadsmiljö: Skogsområden med öppna arealer och odlad åkermark. I några områden kan den även leva i helt öppna jordbruksområden så länge det finns både mat, vatten och skugga.

Beskrivning: Mindre än både kron- och dovhind. Vanligtvis når honan en längd på mellan 95-135 cm, med en mankhöjd på 65-75 cm och väger mellan 15-35 kg. Rågeten saknar horn. Den har ett relativt litet och kort huvud. Generellt är kroppen rödbrun med ett gråaktigt ansikte. På sommaren kan pälsen vara gyllenröd, medan den på vintern är mörkare mot brun eller nära svart. Den har ett vitt hjärtformat område vid svansen (bocken har njurliknande vitt område vid svansen)

Jaktmetoder: Drevjakt, Vaktjakt, smygjakt.

Jaktbar i: Polen.

 

Vildsvin

Vetenskapligt namn: Sus scrofa

Utbredning: Alla Europeiska länder med undantag av de brittiska öarna, södra Italien och södra Grekland. Finns även i delar av Asien.

Levnadsmiljö: Skog med täta bestånd, ofta i närheten av gräsbevuxna områden.

Beskrivning: En kompakt medlem av svinfamiljen med relativt smala ben. Generellt mörkbrun till färgen. Denna art visar mycket utpräglad sexualdrift. Honorna är 5-10 % mindre och 20-30 % lättare hanarna. I genomsnitt når de en vikt på 60-80 kg, en mankhöjd på 70 cm och en längd på 145 cm. Honan saknar de framträdande betarna och manen som löper längs ryggen, som kan ses på hanen. Maximal storlek och vikt bestäms i hög grad av habitoriska faktorer.

Jaktmetoder: Drevjakt, vaktjakt, smygjakt.

Jaktbar i: Polen.

Erbjudande på jaktresor

Gör som 1000-tals andra jägare

Anmäl dig till nyhetsbrevet och få rese erbjudande samt jaktrelaterade nyheter direkt i inkorgen

  • Erbjudande på jaktresor
  • Information om jakt i utlandet
  • Exklusiva återbudsresor