välj inloggningsdatum
*Vi reserverar oss för att perioden är ledig
Jaktuppehälle 4 DAGAR
PRIS SEK 10.795:-

Mufflonjakt i Jawor

Jawor har ett riktigt bra bestånd av mufflon, som jagas från oktober till och med februari – ofta i kombination med andra viltarter. Det jagas i naturskön lätt kuperad terräng. Trevlig inkvartering mitt i reviret. Läs mer om Mufflonjakt i Polen

Höjdpunkter

 • 10 229 hektar stort revir
 • Kuperad terräng på delar av reviret (upptill 600 m ö h) också ett gott bestånd av mufflon
 • Årlig avskjutningsplan: 48 st. mufflonvilt – varav 15 baggar
 • Inkvartering av riktigt god standard hos jägmästaren på reviret. Moderna faciliteter

4 dagar från SEK 10.795:-

Det är på våra revir möjlighet för olika prisarrangemang. Se den kompletta prisöversikten för detta revir

Generella betingelser for Polen 2017/2018

Tillägg för enkelrum:
Om inte annat är avtalat, blir våra kunder normalt inkvarterade i dubbel-eller flerbäddsrum. Var uppmärksam på att det tillkommer extrakostnad för enkelrum om:
• man anmäler sig individuellt
• man reser ensam
• man reser udda antal jägare
• man tilldelas enkelrum på stället, OAVSETT ORSAK
• man sover ensam i flerbäddsrum
• man beställer enkelrum

Transport under själva jakten:
Det finns på de flesta ställen avtalat fastpris för körning i reviret under jakten. Priset är per jägare, oavsett om man får sig tilldelat
”eget fordon” eller ej. Priserna varierar från 40-60 Euro per jägare och dag.

Jakten:
I Polen genomförs all individuell jakt med jaktguide 1:1, d v s varje jaktgäst har egen jaktguide. Jaktguiden är ansvarig för att välja ut och ge klartecken att skjuta viltet, men det är upp till varje jägare att efter klartecken besluta om han/hon vill skjuta eller ej. Jaktguiden gör alltid sitt bästa för att tillmötesgå jägarens önskemål, men det är alltid skytten som har det slutliga ansvaret.

Extra jaktdag:
I tillfälle av att man önskar att förlänga uppehället med en eller flera dagar, ska det i varje tillfälle avtalas med oss eller med tolken under uppehället. I annat fall är det inte möjligt.

Avbrott av jaktuppehället:
Väljer man att av någon orsak att lämna reviret tidigare, utgår ingen återbetalning av de tjänster man därmed inte mottagit.

Extra måltider:
Överskrider man uppehället med en måltid, blir man krävd på SEK 200,-. Överskrider man uppehället med 2 måltider, beräknas detta som 1 extra dags uppehälle.

Hund:
Tar man med egen hund krävs SEK 75:- pr. dag. Var uppmärksam på att inte alla revir accepterar att hund tas med. För införsel krävs giltigt hundpass, och hunden ska kunna identifieras vid läsbar öronmärkning eller chipmärkning.

Tolk:
Tolk är obligatorisk på samtliga revir och man kan önska hemifrån om man önskar engelsk eller tysktalande tolk. På några revirer är tolken = jaktchefen eller jaktguiden.

Avtal:
Avtal mellan DIANA:s kunder och personal/jaktledare på reviren är inte accepterat under några former. Varje jaktgäst ansvarar för undertecknat protokoll – oavsett ”privata” avtal, såväl muntliga som skriftliga.

Trofèdepositum:
På våra prislistjakter blir det på bekräftelse/faktura uppkrävt ett trofédepositum, som regleras efter hemkomst utifrån den konkreta avskjutningen.

Depositum är som följer:
Kronhjort SEK 8.750:-
Råbock SEK 2.000,-
Dovhjort SEK 4.500,-
Vildsvin SEK 1.875,-
Mufflon SEK 9.400,-
Tryck-/drevjakt SEK 3.750,-

Vilt nedlagt under icke jaktsäsong:
Det polska ministeriet har infört avgifter för vilt nedlagt i icke jaktsäsong. Avgifterna är som följer:
Kronvilt zloty 5.800,-
+ 2.000 zloty för trofé upp till 5,5 kg
+ 7.000 zloty för trofé över 5,5 kg.

Dovvilt zloty 2.300,-
+ 1.500 zloty för trofé upp till 2,6 kg
+ 3.000 zloty för trofé över 2,6 kg.

Sikavilt zloty 5.500,-
+ 1.000 zloty för trofé upp till 2,0 kg
+ 2.500 zloty för trofé över 2,0 kg

Råvilt zloty 2.000,-
+ 1000 zloty för trofé upp till 430 g.
+ 5.000 zloty för trofé över 430 g.

Mufflon zloty 1.800,-
Vildsvin zloty 2.300,-
Övriga arter zloty 1.000,-

Nedlägges vilt inom jakttiden men utan jaktguidens tillstånd, betalas troféavgiften + 100% straffavgift.

Protokoll:
Vi uppmanar alla våra jägare att bevittna vägning och uppmätning inför protokollskrivning – oavsett vilket arrangemang man köpt. DIANA godkänner ingen klagan som följer av att en jägare av tar med sig viltets hela huvud och troféens vikt därmed blir uppskattad. Tar man med hela huvudet av en galt, utgår man från att den synliga delen av betarna utgör en tredjedel av totala längden. Normalt vägs och mäts troféerna 24 timmar efter avkokning. Lämnar en jägare reviret tidigare än 24 timmar efter att troféen är kokt och rengjord, är det den då våta vikten som blir protokollförd och det är inte möjligt med avdrag på priset senare - oavsett omständigheter. Varje jägare på våra revir är ansvariga för respektive undertecknat protokoll. Skulle man av någon orsak ha anledning att anföra klagan/reklamation på jakten, uppehället eller liknande skall detta noteras på protokollet och man SKALL otera om man har för avsikt att sända klagan till oss efter hemkomsten. Görs inte
detta har vi INGEN möjlighet att behandla klagan efter hemkomst. Observera att du med din underskrift bekräftar 100% av det i protokollet anförda.

Slutlig avräkning:
Den slutliga avräkningen sker när DIANA mottar protokollen från Polen, vilket kan ta upp till 6 veckor. Detta gäller oavsett om det är aktuellt med återbetalning eller extrabetalning samt även om man valt att lämna någon trofée, skinn osv i reviret för senare sändning/hämtning. Var uppmärksam på att om jägaren skjuter ett sjukt eller tidigare påskjutet vilt (även om han blivit ombedd att göra det) skall han betala för det, om det är upptaget i protokollet.

Alkohol:
Det är en lag, att samtliga jakter blir anmälda till polisen senast 7 dagar innan jaktens början- med angivelse av noggrann datum för jakten samt inkvarteringsadresser. Detta betyder att det kan komma oanmäld polis kontroll. Det man vill checka är om alla papper är i ordning samt om jägarna går på jakt med alkohol i blodet. Promillegränsen för körning i Polen är 0,0%, och det samma
gäller, när man använder jaktvapen.

Kaliberval:
De polska reglerna säger följande:
RÅVILT: På 100 meter skall kulan ha en anslagsenergi på 1.000 joule.
ANNAT VILT: På 100 meter skall kulan ha en anslagsenergi på 2.000 joule.

Drev-/tryckjakter:
Var uppmärksam på att det endast är tillåtet att använda kikarsikte på max. 3 gånger förstoring till drev- och tryckjakter. Variabla kikarsikte, som kan ställas ned till 3 gånger förstoring eller därunder är tillåtet. Det vill säga, som exempel 2,5-10 gånger förstoring är tillåtet. Kikare med fast förstoring på mer än 3 är inte tillåtet. Efter den polska lagen, SKALL jägaren på drevjakt ha minst 2
element i kläderna i fluorescerande färger - dvs. gul eller orange.

Dricks:
Det är normalt att ge lite dricks till sin jaktguide/sina drevkarlar, till tolken samt till köket. Vad man väljer att ge är helt upp till en själv.

Fullmånekalender 2018/19
02. januari
02. mars
31. mars
30. april
29. maj
28. juni
27. juli
26. augusti
25. september
24. oktober
23. november
22. december
21. januari
19. februari
21. mars

Jaktsäsonger 2018/19   

Råbock 11.05. – 30.09.
Rå/lam 29.09.- 15.01.
Kronhjort 21.08.-28.02.
Kronkalv 01.09.-28.02.
Kronhind 01.09.-15.01.
Dovhjort 01.09.-28.02.
Dovkalv  01.09.-28.02.
Dov 01.09.-15.01.
Vildsvin hela året
Muflonbagge 29.09.-28.02.
Muflonfår/-lamm 29.09.-15.01.
Räv 30.05.-31.03.
Grävling 01.09.-02.12.
Märhund hela året
Vildand 15.08.-23.12.
Vildgäss (Västpolen) 01.09.-23.12.

Prisen inkluderar:

 • 4 dagar uppehälle med helpension (kat ”S”)
 • 4 dagar mufflonjakt med egen jägare (8 smygjakter)
 • Alla avgifter och licenser
 • Kokning av trofé
 • Tolk

Prisen inkluderar inte:

 • Slutavräkning av nedlagt vilt enligt prislista
 • Körning under jakten, PLN 185,- / jägare/dag
 • Extra jaktdag SEK 2.400.-
 • Uppehälle utan jakt/följeslagare, per dag SEK 1.225,-
 • Tillägg för enkelrum /dag SEK 200.-
 • EU-ansvarsförsäkring SEK 45.- (obligatorisk)
 • Reseförsäkring
 • Avbeställningsförsäkring
 • Dricks
 • Inköp av viltkött:    
  - Vildsvin, SEK 30.-  / kg
  - Råvilt, SEK 63.- / kg
  - Annat vilt, SEK 43.- /kg
 • Inköp av skinn:
  - Helt skinn, SEK 170.-  /kg
  - Skinn av räv/mårdhund, SEK 400.-  /kg
  - Skinn av mufflonfår/lamm, SEK 815
  - Skinn av mufflonbagge, SEK 1285 

Trofèprislista

Mufflon:
Upp till 50 cm                                          SEK 10.150
50,1-60 cm                                               SEK 13.000
60,1-70 cm                                               SEK 13.000 + 108,9 pr. mm över 60 cm
70,1-80 cm                                               SEK 23.890 + 289,7 pr. mm  över 70 cm
Över 80 cm                                               SEK 52.860 (Max. pris)
Skadeskjutning:
Mufflonbagge                                         SEK 13.570                                     
Mufflonfår                                               SEK 970
Tacklamm                                                 SEK 970
Bagglamm                                                SEK 1.930

Som ett alternativ gäller följande fastprispaket:

Pris erbjudande - jägar:

 • 4 dagar uppehälle med helpension (kat ”S”)
 • 4 dagar mufflonjakt med egen jägare (8 smygjakter)
 • Alla avgifter och licenser
 • Avskjutning av 1 mufflon Upp till 65 cm samt 4 stk.  hondjur/kalv,  Rå/lamm, vildsvin Upp till 13,9 cm, Mufflonfår / lamm

pris pr. jägar                                           SEK 26.560,-

Tillbakabetalning vid icke nedlagd mufflon får      SEK 12.200,-
Tillbakabetalning vid skadeskjuten mufflon får     SEK 4.860,-

 

Möjlighet för avskjutning av vildsvin till följande priser:
Vildsvin:
Galt:
140 mm – 159 mm                                   SEK 6.780
160 – 199 mm                                           SEK 7.560 + 198,5 per mm över 160 mm
200 mm och däröver                               SEK 15.500 + 240 per mm över 201 mm 

Avskjutningsavgift för galt under 140 mm samt för unggrisar och smågrisar beräknas efter vikt och utgör:
Smågrisar och unggrisar:
Upp till 29,99 kg                                      SEK 1.120
30 – 49,99 kg                                            SEK 2.230
Galt, unggris:
50 – 79,99 kg                                            SEK 4.285
Galt, unggris över 80 kg                        SEK 4.785
Skadeskjutning av galt, unggris och smågris SEK 1.430

Följande rabatt ges på vildsvin:
50 % rabatt på alla vildsvin upp till 13,9 cm betar
25 % rabatt på galtar från 14 cm betar och där över

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

Sten Sjögren

Telefon: 070-830 53 43

Erland Carlsson

Telefon: 070-275 21 81 (även kvällstid)

Mikael Olsson

Telefon: 073-977 81 26

Anne Fick

Telefon: (+45) 63 21 43 15

Erbjudande på jaktresor

Gör som 1000-tals andra jägare

Anmäl dig till nyhetsbrevet och få rese erbjudande samt jaktrelaterade nyheter direkt i inkorgen

 • Erbjudande på jaktresor
 • Information om jakt i utlandet
 • Exklusiva återbudsresor