välj inloggningsdatum
*Vi reserverar oss för att perioden är ledig
Jaktuppehälle 4 DAGAR
PRIS SEK 13.890:-

Mufflonjakt i Jawor

Jawor har ett riktigt bra bestånd av mufflon, som jagas från oktober till och med februari – ofta i kombination med andra viltarter. Det jagas i naturskön lätt kuperad terräng. Trevlig inkvartering mitt i reviret. Läs mer om Mufflonjakt i Polen

Höjdpunkter

 • 10 229 hektar stort revir
 • Kuperad terräng på delar av reviret (upptill 600 m ö h) också ett gott bestånd av mufflon
 • Årlig avskjutningsplan: 54 st. mufflonvilt – varav 18 baggar
 • Inkvartering av riktigt god standard hos jägmästaren på reviret. Moderna faciliteter

4 dagar från SEK 13.890:-

En stor mufflonbagge hör till varje europeisk jägares trofévägg! Polen är en känd destination för jakt på detta enda vildfår i Europa, och i Polen jagas det alltid frilevande djur. På våra revir finns det mufflon i alla troféstorlekar.

Mufflonen härstammar ursprungligen från Medelhavsområdet, där det fortfarande finns et ursprungligt bestånd på ön Korsika. Härifrån är arten inplanterad över stora delar av det centrala Europa, där den trivs i stora skogar.

Vi förfogar över några av de absolut bästa statsskogsrevir i den sydvästra delen av Polen, som kan erbjuda mufflonjakt i toppklass. Statsskogsreviren har välutbildade, erfarna och ansvarsfulla jägare/guider, som var och en ansvarar för ett område på revir.

Jakten sker oftast som smygjakt eller vaktjakt från jakttorn som är strategiskt placerade i förhållande till mufflonas rörelse på reviret. Jakttiden för mufflonsträcker sig från oktober till och med februari, och om man vill vara säker på att nedlägga en bagge i den vackra mörka vinterpälsen bör man förlägga sin jakt från slutet av november och framöver.

Det jagas två gånger om dagen, morgon och kväll, men det förekommer också att det jagas stort sett utan uppehåll. Oftast kan det vara möjligt att kombinera med jakt på kronvilt, råvilt, vildsvin samt mufflonfår och lamm.

I Polen finns mufflonen uteslutande frilevande, då jakthägn inte är tillåtet enligt polsk lagstiftning. Vi kan erbjuda särskilt spännande jakter på dessa vildfår, och våra revir förfogar över ett brett utbud av olika troféstorlekar.

Generella betingelser for Polen 2020/2021

Tillägg för enkelrum:
Om inte annat är avtalat, blir våra kunder normalt inkvarterade i dubbel-eller flerbäddsrum. Var uppmärksam på att det tillkommer extrakostnad för enkelrum om:
• man anmäler sig individuellt
• man reser ensam
• man reser udda antal jägare
• man tilldelas enkelrum på stället, OAVSETT ORSAK
• man sover ensam i flerbäddsrum
• man beställer enkelrum

Transport under själva jakten:
Det finns på de flesta ställen avtalat fastpris för körning i reviret under jakten. Priset är per jägare, oavsett om man får sig tilldelat
”eget fordon” eller ej. Priserna varierar från 40-60 Euro per jägare och dag.

Jakten:
I Polen genomförs all individuell jakt med jaktguide 1:1, d v s varje jaktgäst har egen jaktguide. Jaktguiden är ansvarig för att välja ut och ge klartecken att skjuta viltet, men det är upp till varje jägare att efter klartecken besluta om han/hon vill skjuta eller ej. Jaktguiden gör alltid sitt bästa för att tillmötesgå jägarens önskemål, men det är alltid skytten som har det slutliga ansvaret.

Extra jaktdag:
I tillfälle av att man önskar att förlänga uppehället med en eller flera dagar, ska det i varje tillfälle avtalas med oss eller med tolken under uppehället. I annat fall är det inte möjligt.

Avbrott av jaktuppehället:
Väljer man att av någon orsak att lämna reviret tidigare, utgår ingen återbetalning av de tjänster man därmed inte mottagit.

Extra måltider:
Överskrider man uppehället med en måltid, blir man krävd på SEK 200,-. Överskrider man uppehället med 2 måltider, beräknas detta som 1 extra dags uppehälle.

Hund:
Tar man med egen hund krävs SEK 75:- pr. dag. Var uppmärksam på att inte alla revir accepterar att hund tas med. För införsel krävs giltigt hundpass, och hunden ska kunna identifieras vid läsbar öronmärkning eller chipmärkning.

Tolk:
Tolk är obligatorisk på samtliga revir och man kan önska hemifrån om man önskar engelsk eller tysktalande tolk. På några revirer är tolken = jaktchefen eller jaktguiden.

Avtal:
Avtal mellan DIANA:s kunder och personal/jaktledare på reviren är inte accepterat under några former. Varje jaktgäst ansvarar för undertecknat protokoll – oavsett ”privata” avtal, såväl muntliga som skriftliga.

Trofèdepositum:
På våra prislistjakter blir det på bekräftelse/faktura uppkrävt ett trofédepositum, som regleras efter hemkomst utifrån den konkreta avskjutningen.

Depositum är som följer:
Kronhjort SEK 8.750:-
Råbock SEK 2.000,-
Dovhjort SEK 4.500,-
Vildsvin SEK 1.875,-
Mufflon SEK 9.400,-
Tryck-/drevjakt SEK 3.750,-

Vilt nedlagt under icke jaktsäsong:
Det polska ministeriet har infört avgifter för vilt nedlagt i icke jaktsäsong. Avgifterna är som följer:
Kronvilt zloty 5.800,-
+ 2.000 zloty för trofé upp till 5,5 kg
+ 7.000 zloty för trofé över 5,5 kg.

Dovvilt zloty 2.300,-
+ 1.500 zloty för trofé upp till 2,6 kg
+ 3.000 zloty för trofé över 2,6 kg.

Sikavilt zloty 5.500,-
+ 1.000 zloty för trofé upp till 2,0 kg
+ 2.500 zloty för trofé över 2,0 kg

Råvilt zloty 2.000,-
+ 1000 zloty för trofé upp till 430 g.
+ 5.000 zloty för trofé över 430 g.

Mufflon zloty 1.800,-
Vildsvin zloty 2.300,-
Övriga arter zloty 1.000,-

Nedlägges vilt inom jakttiden men utan jaktguidens tillstånd, betalas troféavgiften + 100% straffavgift.

Protokoll:
Vi uppmanar alla våra jägare att bevittna vägning och uppmätning inför protokollskrivning – oavsett vilket arrangemang man köpt. DIANA godkänner ingen klagan som följer av att en jägare av tar med sig viltets hela huvud och troféens vikt därmed blir uppskattad. Tar man med hela huvudet av en galt, utgår man från att den synliga delen av betarna utgör en tredjedel av totala längden. Normalt vägs och mäts troféerna 24 timmar efter avkokning. Lämnar en jägare reviret tidigare än 24 timmar efter att troféen är kokt och rengjord, är det den då våta vikten som blir protokollförd och det är inte möjligt med avdrag på priset senare - oavsett omständigheter. Varje jägare på våra revir är ansvariga för respektive undertecknat protokoll. Skulle man av någon orsak ha anledning att anföra klagan/reklamation på jakten, uppehället eller liknande skall detta noteras på protokollet och man SKALL otera om man har för avsikt att sända klagan till oss efter hemkomsten. Görs inte
detta har vi INGEN möjlighet att behandla klagan efter hemkomst. Observera att du med din underskrift bekräftar 100% av det i protokollet anförda.

Slutlig avräkning:
Den slutliga avräkningen sker när DIANA mottar protokollen från Polen, vilket kan ta upp till 6 veckor. Detta gäller oavsett om det är aktuellt med återbetalning eller extrabetalning samt även om man valt att lämna någon trofée, skinn osv i reviret för senare sändning/hämtning. Var uppmärksam på att om jägaren skjuter ett sjukt eller tidigare påskjutet vilt (även om han blivit ombedd att göra det) skall han betala för det, om det är upptaget i protokollet.

Alkohol:
Det är en lag, att samtliga jakter blir anmälda till polisen senast 7 dagar innan jaktens början- med angivelse av noggrann datum för jakten samt inkvarteringsadresser. Detta betyder att det kan komma oanmäld polis kontroll. Det man vill checka är om alla papper är i ordning samt om jägarna går på jakt med alkohol i blodet. Promillegränsen för körning i Polen är 0,0%, och det samma
gäller, när man använder jaktvapen.

Kaliberval:
De polska reglerna säger följande:
RÅVILT: På 100 meter skall kulan ha en anslagsenergi på 1.000 joule.
ANNAT VILT: På 100 meter skall kulan ha en anslagsenergi på 2.000 joule.

Drev-/tryckjakter:
Var uppmärksam på att det endast är tillåtet att använda kikarsikte på max. 3 gånger förstoring till drev- och tryckjakter. Variabla kikarsikte, som kan ställas ned till 3 gånger förstoring eller därunder är tillåtet. Det vill säga, som exempel 2,5-10 gånger förstoring är tillåtet. Kikare med fast förstoring på mer än 3 är inte tillåtet. Efter den polska lagen, SKALL jägaren på drevjakt ha minst 2
element i kläderna i fluorescerande färger - dvs. gul eller orange.

Dricks:
Det är normalt att ge lite dricks till sin jaktguide/sina drevkarlar, till tolken samt till köket. Vad man väljer att ge är helt upp till en själv.

Fullmånekalender 2020/21
10. januari
09. februari
09. mars
08. april
07. maj
05. juni
05. juli
03. augusti
02. september
01. oktober
31. oktober
30. november
30. december
28. januari
27. februari
28. mars

Jaktsäsonger 2020/21 

Råbock 09.05.-30.09.
Rå/lam 01.10.-17.01.
Kronhjort 21.08.-28.02.
Kronkalv 01.09.-28.02.
Kronhind 01.09.-17.01.
Dovhjort 01.09.-28.02.
Dovkalv  01.09.-28.02.
Dov 01.09.-17.01.
Vildsvin hela året
Muflonbagge 01.10.-28.02.
Muflonfår/-lamm 01.10.-17.01.
Räv 30.05.-31.03.
Grävling 01.09.-30.11.
Märhund hela året
Vildand 15.08.-21.12.
Vildgäss (Västpolen) 01.09.-31.01.

Prisen inkluderar:

 • 4 dagar uppehälle med helpension (kat ”S”)
 • 4 dagar mufflonjakt med egen jägare (8 smygjakter)
 • Avskjutning av 1 mouflonbagge upp till 65cm (vid fastprisarrangemang)
 • Tillbakabetalning vid icke nedlagd bagge SEK 15.995,- (vid fastprispaketen)
 • Tillbakabetalning om bagge skadeskjuts SEK 6.290,- (vid fastprispaketen)
 • Alla avgifter och licenser
 • Kokning av trofé

Prisen inkluderar inte:

 • Slutavräkning av troféavgifter
 • Körning under jakten, 341 PLN /jägare och dag
 • Extra jaktdag SEK 3.195.-
 • Uppehåll utan jakt/följeslagare per dag SEK 1.450.-
 • Tillägg för enkelrum per dag SEK 310.-
 • Tolk per person / dag
  (1 dag er obligatorisk, rest valfritt - måste beställas i förväg):
  - v. 1 jæger SEK 1.900,-
  - v. 2 jægere SEK 950,-
  - v. 3 jægere SEK 725,-
  - v. 4 jægere SEK 495,-
 • EU-ansvarsförsäkring SEK 129.-  (obligatorisk)
 • Reseförsäkring
 • Avbeställningsförsäkring          
 • Dricks
 • Inköp av kött:       
  - Råvilt,  SEK 97.-    /kg
  - Vildsvin, SEK 50.-    /kg
  - Kron och dovvilt, SEK 71.- /kg
  Inköp av skinn, SEK 250.-  /kg
  Inköp av skinn av räv/mårdhund, SEK 565.-
  Från mufflonbagge SEK 1.970,- og får/lam SEK 97,-

Diana Jagtrejser har ingått ett samarbete med Europeiske ERV, och är glada för att både kunna erbjuda dig en bra reseförsäkring som omfattar din jaktresa samt en avbeställningsförsäkring om du måste avbeställa resan på grund av sjukdom.

Önskar du teckna en rese- eller avbeställningsförsäkring genom Diana Jagtrejser kan du kontakta din resekonsulent eller vår support på tl. + 45 62 20 25 40 eller sända ett mail till info@diana.dk

Trofèprislista

Mufflon:
Upp till 50 cm                                            SEK 14.250
50,1-60 cm                                               SEK 18.300
60,1-70 cm                                               SEK 18.300 + 152,50 pr. mm över 60 cm
70,1-80 cm                                               SEK 33.550 + 388,50 pr. mm  över 70 cm
Över 80 cm                                               SEK 72.400 (Max. pris)
Skadeskjutning:
Mufflonbagge                                         SEK 20.300                                     
Mufflonfår                                               SEK  1.290
Tacklamm                                                 SEK 1.290
Bagglamm                                                SEK 2.580

Som ett alternativ gäller följande fastprispaket:

Pris erbjudande - jägar:

 • 4 dagar uppehälle med helpension (kat ”S”)
 • 4 dagar mufflonjakt med egen jägare (8 smygjakter)
 • Alla avgifter och licenser
 • Avskjutning av 1 mufflon Upp till 65 cm samt 4 stk.  hondjur/kalv,  Rå/lamm, vildsvin Upp till 13,9 cm, Mufflonfår / lamm

Pris pr. jägar                                           SEK 35.495,-

Tillbakabetalning vid icke nedlagd mufflon bagge  SEK 15.995,-
Tillbakabetalning vid skadeskjuten mufflon bagge     SEK   6.290,-

Möjlighet till avskjutning av vildsvin enligt följande prislista:
Vildsvin:
Vildsvinsgalt:
140 mm – 159 mm SEK 8.370,-
160 mm – 199 mm SEK 9.340,- + SEK 245,50 per mm över 160 mm
200 mm och däröver SEK 19.160,- + SEK 295,00 per mm över 201 mm

Troféavgift för galt under 140 mm samt för unggrisar, smågrisar och suggor beräknas efter vikt enligt följande:

Upp till 29,99 kg SEK 1.370,-
30-49,99 kg SEK 2.740,-
50-79,99 kg SEK 5.300,-
Galt, unggrisar över 80 kg SEK 5.890,-

Skadeskjutning av vildsvin SEK 1.775.-    

Följande rabatt ges på vildsvin:
25 % rabatt på alla vildsvin upp till 13,9 cm betar
25 % rabatt på galtar från 14 cm betar och där över

 

Kurs pr. 15/1-2024

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

Sten Sjögren

Telefon: 070-830 53 43

Ulrik Wilhelmsson

Telefon: +46 705 88 66 40

Mikael Olsson

Telefon: 073-977 81 26

Peder Brännström

Telefon: 070 606 46 00

Erbjudande på jaktresor

Gör som 1000-tals andra jägare

Anmäl dig till nyhetsbrevet och få rese erbjudande samt jaktrelaterade nyheter direkt i inkorgen

 • Erbjudande på jaktresor
 • Information om jakt i utlandet
 • Exklusiva återbudsresor