välj inloggningsdatum
*Vi reserverar oss för att perioden är ledig
Jaktuppehälle 3 DAGAR
PRIS SEK 14.995:-

Bockjakt i Barlinek

Bockjakt nära gränsen. Billig jakt till fastpris. Bra rabatt på vildsvin.
Läs mer om bockjakt i Polen

Höjdpunkter

 • 6 166 hektar stort revir
 • Årlig avskjutningsplan 33 st. råvilt – varav 15 bockar
 • De flesta bockar ligger mellan 150 – 200 gram – enstaka omkring 250 gram
 • Bra typisk polsk inkvartering hos jägmästaren på reviret
 • Ligger nära gränsen i det nordvästra Polen

3 dagar från SEK 14.995:-

Bockjakt i Polen är en gammal och fin jakttradition. Säsongen startar en vecka före den danska och svenska vårjakten i maj månad och fortsätter ända fram till och med september. Det är med andra ord möjligt för en tidigare vårpremiär än på hemmareviren och en spännande traditionell brunstjakt med lockpipa i juli/augusti. Är man en sann entusiast för bockjakt bör man inte gå miste om någon av möjligheterna.

Det polska beståndet av rådjur, som är tätt och av mycket god kvalité, är resultatet av mångårig stram och varsam viltförvaltning och får jägare från hela nordvästliga Europa att strömma till de vidsträckta polska jaktmarkerna för att finna jaktlyckan. Vi förfogar över ett antal av de absolut bästa statsgodsreviren i den västliga delen av Polen, som alla kan erbjuda bockjakt med toppkvalité.
De polska reviren bjuder på olika trofékvalitéer, och man kan därför fritt välja om man vill skjuta flera mindre bockar eller man vill söka efter speciellt stora kapitala bockar. Statsgodsreviren har välutbildade, erfarna och ansvarsfulla jaktguider, som var och en förfogar över eget område på reviret, som de känner lika väl som sin egen byxficka.

Jakten sker oftast som smygjakt eller vaktjakt från jakttorn vilka är placerade optimalt i förhållande till viltets rörelse på det enskilda reviret.  Det jagas två gånger per dag, från tidig morgon före soluppgången och åter på eftermiddagen/kvällen omkring solnedgången. Oavsett vilken tidpunkt på säsongen man väljer att jaga bock är det alltid möjligt att kombinera jakten med jakt på vildsvin tidigt på morgonen eller sent på kvällen, då vildsvinen är mest aktiva.

Vi har möjlighet att göra fastprisarrangemang, där man som jägare endast behöver följa  guidens anvisningar och inte riskerar extraräkning för stora troféer. Det är också möjligt att utnyttja vår allmänna prislista eller våra graderade priser i flera kategorier. Du låter oss endast få veta hur du vill ha det, och vi vill härifrån skräddarsy din resa efter dina önskningar.

Jaktberättelser

 

Poul på bukkejagt i Barlinek

Det var med store forventninger vi så frem til bukke premiere d.11 maj på reviret Barlinek. Vi blev ikke skuffet på nogen måder.  Det var et dejligt område med en god råvildt bestand. Indkvarteringen og maden var super. Vi skød 8 bukke og et vildsvin.

Hilsen Poul

Jesper og Jens i Barlinek

Så er vi retur fra Barlinek i Polen, efter en rigtig god tur, hvor vi skød 7 bukke. Her er virkelig dejligt. Vi bor i en lille by midt i det kæmpe jagtområde hos jagtlederen og hans kone. Hun står for husholdning og laver skøn mad, varm mad til frokost og charcuteri bord til morgen og aften. Derudover er der en anden jagtføre, som jeg går med, og en veninde af huset, som fungerer som tolk. Alle er meget hjælpsomme og de har godt overblik over vildtet i de forskellige dele af skoven.

Indkvarteringen er i eget hus, som ligger op til deres eget. Området er mest egnet til anstandsjagt ud til nogle kæmpe enge i skoven, men en enkelt buk blev skudt på pürsh. Vi ser råvildt, kronvildt, vildsvin, ræv, hare og en masse fugle bl.a. tornskade og natravn. Det er præcis som jeg havde håbet.

Samlet er vi rigtig tilfredse, og klar til en tur næste år!

PS: Ved køb af kød skal man beregne 100 zloty til betaling for slagtning af dyret. Desuden gjorde min jagtføre mig opmærksom på, at der er rigtig mange flåter, og at de kan være bærer af TBE (smitsom hjernehindebetændelse). Man kan overveje at blive vaccineret for dette inden afrejse.

Hilsener
Jesper

Joachim og Uffe i Barlinek

Efter kun godt 3 timers kørsel, fra færgehavnen i Rostock, ankom vi torsdag eftermiddag til Lipy. Her skulle vi overnatte de næste tre nætter. Vi blev modtaget af vores tolk og fik forevist vores ganske fine værelse, som havde eget bad og toilet. Derefter stod den på sen frokost, som var usædvanlig lækker, og i de sædvanlige polske mængder.

Kl. 18:00 kørte vi på jagt, for så at komme hjem kl. ca. 22:30. Kl. 04:00 næste morgen kørte vi igen på jagt, for så at være hjemme ved 08:30-tiden. Resten af jagtopholdet foregik efter den skabelon.

Reviret består primært af skov, som omkranser enkelte enge og søer, og i reviret er der stort set ingen marker eller byer. Bukkejagten foregik primært på engene, men vi sad også af og til i tårn ved nogle rugmarker, for at kigge efter vildsvin. Vi oplevede begge at jagten foregik temmelig afvekslende, da vi både sad i tårn, gik rundt og pürschede. Samtidig var det rart, at det ikke var nødvendigt at bruge meget tid på kørsel, fra overnatningsstedet og til selve reviret.

I området så vi både meget råvildt og kronvildt, så der var altid noget at kigge på, selv når man ventede på en buk. Bukkene i området bliver ikke særligt store, hverken i krop eller trofæ, hvilket vores jagtførere forklarede med det store skovareal og den magre, sandede jord. Det er dog kun rart, hvis man som os, blot er afsted for at opleve brunstjagt og få mange skudchancer.

Skønt vejret var køligt og overskyet de første dage, lykkedes det os at nedlægge ni bukke og tre vildsvin, på seks pürsch, hvilket vi er meget tilfredse med.

Joachim og Uffe

Generella betingelser for Polen 2020/2021

Tillägg för enkelrum:
Om inte annat är avtalat, blir våra kunder normalt inkvarterade i dubbel-eller flerbäddsrum. Var uppmärksam på att det tillkommer extrakostnad för enkelrum om:
• man anmäler sig individuellt
• man reser ensam
• man reser udda antal jägare
• man tilldelas enkelrum på stället, OAVSETT ORSAK
• man sover ensam i flerbäddsrum
• man beställer enkelrum

Transport under själva jakten:
Det finns på de flesta ställen avtalat fastpris för körning i reviret under jakten. Priset är per jägare, oavsett om man får sig tilldelat
”eget fordon” eller ej. Priserna varierar från 40-60 Euro per jägare och dag.

Jakten:
I Polen genomförs all individuell jakt med jaktguide 1:1, d v s varje jaktgäst har egen jaktguide. Jaktguiden är ansvarig för att välja ut och ge klartecken att skjuta viltet, men det är upp till varje jägare att efter klartecken besluta om han/hon vill skjuta eller ej. Jaktguiden gör alltid sitt bästa för att tillmötesgå jägarens önskemål, men det är alltid skytten som har det slutliga ansvaret.

Extra jaktdag:
I tillfälle av att man önskar att förlänga uppehället med en eller flera dagar, ska det i varje tillfälle avtalas med oss eller med tolken under uppehället. I annat fall är det inte möjligt.

Avbrott av jaktuppehället:
Väljer man att av någon orsak att lämna reviret tidigare, utgår ingen återbetalning av de tjänster man därmed inte mottagit.

Extra måltider:
Överskrider man uppehället med en måltid, blir man krävd på SEK 200,-. Överskrider man uppehället med 2 måltider, beräknas detta som 1 extra dags uppehälle.

Hund:
Tar man med egen hund krävs SEK 75:- pr. dag. Var uppmärksam på att inte alla revir accepterar att hund tas med. För införsel krävs giltigt hundpass, och hunden ska kunna identifieras vid läsbar öronmärkning eller chipmärkning.

Tolk:
Tolk är obligatorisk på samtliga revir och man kan önska hemifrån om man önskar engelsk eller tysktalande tolk. På några revirer är tolken = jaktchefen eller jaktguiden.

Avtal:
Avtal mellan DIANA:s kunder och personal/jaktledare på reviren är inte accepterat under några former. Varje jaktgäst ansvarar för undertecknat protokoll – oavsett ”privata” avtal, såväl muntliga som skriftliga.

Trofèdepositum:
På våra prislistjakter blir det på bekräftelse/faktura uppkrävt ett trofédepositum, som regleras efter hemkomst utifrån den konkreta avskjutningen.

Depositum är som följer:
Kronhjort SEK 8.750:-
Råbock SEK 2.000,-
Dovhjort SEK 4.500,-
Vildsvin SEK 1.875,-
Mufflon SEK 9.400,-
Tryck-/drevjakt SEK 3.750,-

Vilt nedlagt under icke jaktsäsong:
Det polska ministeriet har infört avgifter för vilt nedlagt i icke jaktsäsong. Avgifterna är som följer:
Kronvilt zloty 5.800,-
+ 2.000 zloty för trofé upp till 5,5 kg
+ 7.000 zloty för trofé över 5,5 kg.

Dovvilt zloty 2.300,-
+ 1.500 zloty för trofé upp till 2,6 kg
+ 3.000 zloty för trofé över 2,6 kg.

Sikavilt zloty 5.500,-
+ 1.000 zloty för trofé upp till 2,0 kg
+ 2.500 zloty för trofé över 2,0 kg

Råvilt zloty 2.000,-
+ 1000 zloty för trofé upp till 430 g.
+ 5.000 zloty för trofé över 430 g.

Mufflon zloty 1.800,-
Vildsvin zloty 2.300,-
Övriga arter zloty 1.000,-

Nedlägges vilt inom jakttiden men utan jaktguidens tillstånd, betalas troféavgiften + 100% straffavgift.

Protokoll:
Vi uppmanar alla våra jägare att bevittna vägning och uppmätning inför protokollskrivning – oavsett vilket arrangemang man köpt. DIANA godkänner ingen klagan som följer av att en jägare av tar med sig viltets hela huvud och troféens vikt därmed blir uppskattad. Tar man med hela huvudet av en galt, utgår man från att den synliga delen av betarna utgör en tredjedel av totala längden. Normalt vägs och mäts troféerna 24 timmar efter avkokning. Lämnar en jägare reviret tidigare än 24 timmar efter att troféen är kokt och rengjord, är det den då våta vikten som blir protokollförd och det är inte möjligt med avdrag på priset senare - oavsett omständigheter. Varje jägare på våra revir är ansvariga för respektive undertecknat protokoll. Skulle man av någon orsak ha anledning att anföra klagan/reklamation på jakten, uppehället eller liknande skall detta noteras på protokollet och man SKALL otera om man har för avsikt att sända klagan till oss efter hemkomsten. Görs inte
detta har vi INGEN möjlighet att behandla klagan efter hemkomst. Observera att du med din underskrift bekräftar 100% av det i protokollet anförda.

Slutlig avräkning:
Den slutliga avräkningen sker när DIANA mottar protokollen från Polen, vilket kan ta upp till 6 veckor. Detta gäller oavsett om det är aktuellt med återbetalning eller extrabetalning samt även om man valt att lämna någon trofée, skinn osv i reviret för senare sändning/hämtning. Var uppmärksam på att om jägaren skjuter ett sjukt eller tidigare påskjutet vilt (även om han blivit ombedd att göra det) skall han betala för det, om det är upptaget i protokollet.

Alkohol:
Det är en lag, att samtliga jakter blir anmälda till polisen senast 7 dagar innan jaktens början- med angivelse av noggrann datum för jakten samt inkvarteringsadresser. Detta betyder att det kan komma oanmäld polis kontroll. Det man vill checka är om alla papper är i ordning samt om jägarna går på jakt med alkohol i blodet. Promillegränsen för körning i Polen är 0,0%, och det samma
gäller, när man använder jaktvapen.

Kaliberval:
De polska reglerna säger följande:
RÅVILT: På 100 meter skall kulan ha en anslagsenergi på 1.000 joule.
ANNAT VILT: På 100 meter skall kulan ha en anslagsenergi på 2.000 joule.

Drev-/tryckjakter:
Var uppmärksam på att det endast är tillåtet att använda kikarsikte på max. 3 gånger förstoring till drev- och tryckjakter. Variabla kikarsikte, som kan ställas ned till 3 gånger förstoring eller därunder är tillåtet. Det vill säga, som exempel 2,5-10 gånger förstoring är tillåtet. Kikare med fast förstoring på mer än 3 är inte tillåtet. Efter den polska lagen, SKALL jägaren på drevjakt ha minst 2
element i kläderna i fluorescerande färger - dvs. gul eller orange.

Dricks:
Det är normalt att ge lite dricks till sin jaktguide/sina drevkarlar, till tolken samt till köket. Vad man väljer att ge är helt upp till en själv.

Fullmånekalender 2020/21
10. januari
09. februari
09. mars
08. april
07. maj
05. juni
05. juli
03. augusti
02. september
01. oktober
31. oktober
30. november
30. december
28. januari
27. februari
28. mars

Jaktsäsonger 2020/21 

Råbock 09.05.-30.09.
Rå/lam 01.10.-17.01.
Kronhjort 21.08.-28.02.
Kronkalv 01.09.-28.02.
Kronhind 01.09.-17.01.
Dovhjort 01.09.-28.02.
Dovkalv  01.09.-28.02.
Dov 01.09.-17.01.
Vildsvin hela året
Muflonbagge 01.10.-28.02.
Muflonfår/-lamm 01.10.-17.01.
Räv 30.05.-31.03.
Grävling 01.09.-30.11.
Märhund hela året
Vildand 15.08.-21.12.
Vildgäss (Västpolen) 01.09.-31.01.

Prisen inkluderar:

 • 3 dagar uppehälle med helpension
 • 3 dagar bockjakt med egen jägare (6 smygjakter)
 • Avskjutning av 3 bockar oavsett storlek
 • Återbetalning vid icke fälld/skadeskjuten bock SEK 1.640,-
 • Alla avgifter och licenser
 • Kokning av troféer
 • Tolk

 

 

Skadeskjuten bock betalas särskilt och kostar SEK 2.800,-.
Perukbock från 550 g blir afräknad efter prislista og är alltså inte 
inkluderat i fastprispaketen.

Prisen inkluderar inte:

 • Körning under jakten, 300 PLN /jägare och dag
 • Avskjutning av extra bock oavsett storlek SEK 1.995,-(måste bokas i förväg)
 • Extra jaktdag SEK 2.700.-
 • Uppehälle utan jakt/följeslagare, per dag SEK 1.100.-
 • Tillägg för enkelrum /dag SEK 240.-
 • EU-ansvarsförsäkring SEK 55.- (obligatorisk)
 • Reseförsäkring
 • Avbeställningsförsäkring          
 • Dricks
 • Inköp av kött:       
  - Råvilt, SEK 75.- /kg
  - Vildsvin, SEK 35.- /kg
  - Ander, SEK 60.- /kg
 • Inköp av helt skinn, SEK 130.-  /kg
 • För bogmontage,      SEK 415.- /kg

Diana Jagtrejser har ingått ett samarbete med Europeiske ERV, och är glada för att både kunna erbjuda dig en bra reseförsäkring som omfattar din jaktresa samt en avbeställningsförsäkring om du måste avbeställa resan på grund av sjukdom.

Önskar du teckna en rese- eller avbeställningsförsäkring genom Diana Jagtrejser kan du kontakta din resekonsulent eller vår support på tl. + 45 62 20 25 40 eller sända ett mail till info@diana.dk

Trofèprislista

Möjlighet till avskjutning av vildsvin enligt följande prislista:
Vildsvin:
Vildsvinsgalt:
140 mm – 159 mm             SEK 7.960.-
160 mm – 199 mm             SEK 8.790.- + SEK 224,25 per mm över 160 mm
200 mm och däröver         SEK 17.760.- + SEK 107,00 per mm över 201 mm

Troféavgift för galt under 140 mm samt för unggrisar och smågrisar beräknas efter vikt enligt följande:
Smågrisar och unggrisar:
Upp till 29,99 kg                   SEK 1.200.-
30-49,99 kg                         SEK 2.390.-
Unggrisar, galt, suggor:
50-79,99 kg                         SEK 4.430.-
Från 80 kg                           SEK 6.360.-
Skadeskjutning av smågrisar,
unggrisar, galt och suggor      SEK 1.570.-   

Följande rabatt ges på vildsvin:
50 % rabatt på alla vildsvin upp till 13,9 cm betar

 

Kurs pr. 15/1-2021

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

Sten Sjögren

Telefon: 070-830 53 43

Carl Carlsson

Telefon: 072-352 56 66

Mikael Olsson

Telefon: 073-977 81 26

Peder Brännström

Telefon: 070 606 46 00

Erbjudande på jaktresor

Gör som 1000-tals andra jägare

Anmäl dig till nyhetsbrevet och få rese erbjudande samt jaktrelaterade nyheter direkt i inkorgen

 • Erbjudande på jaktresor
 • Information om jakt i utlandet
 • Exklusiva återbudsresor