välj inloggningsdatum
*Vi reserverar oss för att perioden är ledig
Jaktuppehälle 3 DAGAR
PRIS SEK 7.150:-

Bockjakt i Brodnica

 Naturskönt revir, som på vissa ställen är kuperat. Stort bestånd av råvilt med goda möjligheter för bockar över medel. Professionell jaktorganisation. Läs mer om bockjakt i Polen

Höjdpunkter

 • 9 690 hektar stort revir
 • Årlig avskjutningsplan: 90 st. råvilt – varav 45 bockar
 • De flesta bockar ligger mellan 250-350 gram, men det nedläggs också bockar över 400 gram
 • Trevig inkvartering på reviret
 • Möjlighet att få se älg

3 dagar från SEK 7.150:-

Bockjakt i Polen är en gammal och fin jakttradition. Säsongen startar en vecka före den danska och svenska vårjakten i maj månad och fortsätter ända fram till och med september. Det är med andra ord möjligt för en tidigare vårpremiär än på hemmareviren och en spännande traditionell brunstjakt med lockpipa i juli/augusti. Är man en sann entusiast för bockjakt bör man inte gå miste om någon av möjligheterna.

Det polska beståndet av rådjur, som är tätt och av mycket god kvalité, är resultatet av mångårig stram och varsam viltförvaltning och får jägare från hela nordvästliga Europa att strömma till de vidsträckta polska jaktmarkerna för att finna jaktlyckan. Vi förfogar över ett antal av de absolut bästa statsgodsreviren i den västliga delen av Polen, som alla kan erbjuda bockjakt med toppkvalité.

De polska reviren bjuder på olika trofékvalitéer, och man kan därför fritt välja om man vill skjuta flera mindre bockar eller man vill söka efter speciellt stora kapitala bockar. Statsgodsreviren har välutbildade, erfarna och ansvarsfulla jaktguider, som var och en förfogar över eget område på reviret, som de känner lika väl som sin egen byxficka.

Jakten sker oftast som smygjakt eller vaktjakt från jakttorn vilka är placerade optimalt i förhållande till viltets rörelse på det enskilda reviret.  Det jagas två gånger per dag, från tidig morgon före soluppgången och åter på eftermiddagen/kvällen omkring solnedgången. Oavsett vilken tidpunkt på säsongen man väljer att jaga bock är det alltid möjligt att kombinera jakten med jakt på vildsvin tidigt på morgonen eller sent på kvällen, då vildsvinen är mest aktiva.

Vi har möjlighet att göra fastprisarrangemang, där man som jägare endast behöver följa  guidens anvisningar och inte riskerar extraräkning för stora troféer. Det är också möjligt att utnyttja vår allmänna prislista eller våra graderade priser i flera kategorier. Du låter oss endast få veta hur du vill ha det, och vi vill härifrån skräddarsy din resa efter dina önskningar!

Jaktberättelser

 

Jeppe og co i Brodnica

Vi er nu hjemme 4 fantastiske dage i Brodnica, og både Jeppe og jeg fik hver vores 4 brunst-bukke og tilmed 3 pæne vildsvin oveni!

Selve reviret er jo helt fantastisk og alene på vegetationen og den meget brak/græs mellem markerne kan man med det samme kan se, at dette er en perfekt bukke-biotop. Deres forholdsvis nænsomme afskydning gjorde tilmed også, at alle vores bukke var velvoksne og gamle dyr. Alle nedlagte bukke var 6-endere og mellem 250 og 310 gram netto (fratrukket 90 gram) på nær en enkelt lidt mindre (dog stadig 6-ender), som blev skudt, da en større buk allerede havde tildelt den dødeligt dybe sår i maven og i den ene kølle under brunstkamp. Det var ikke kønt men godt at Jeppe fik "aflivet" den hurtigt.

Den 5. august går over i historien for os begge… Jeg skød 3 bukke om morgenen, og Jeppe skød 1 om morgenen og 2 om aftenen. 6 dyr på samme dag! Vi så begge masser af dåvildt, kronvildt og jeg tilmed elgtyr og -ko der promenerede forbi tårnet på ca. 30 meter og ned i skovsøen, hvor tyren tog et svalende aftenbad. Stor oplevelse!

Jagtguides og jagtorganisation fungerede perfekt og til topkarakter, og indkvarteringen var god og venlig. Vi havde desuden perfekt vejr og ovenikøbet lidt "rigtige" sommertemperaturer, som vi nød i løbet af dagen, når vi ikke var på jagt. Så samlet set er jeg ret sikker på, at det ikke er sidste gang at Jeppe og jeg lægger vejen forbi Brodnica...!

Martin i Brodnica

Efter modtagelse og indkvartering på Pensjonat Dworek Polski fik jeg en snak med den Polske gamekeeper om ønsker og evt. forventninger. Jeg skal lige indføje at jeg på turen havde min svigerfar Niels med som ledsager. Og at det var første gang han stiftede bekendskab med pürchjagt. Men efter en solid gang polsk aftensmad var vi begge klar til at ramme køjen. Næste morgen kl. 04.15 blev vi samlet op af den Polske gamekeeper hvorefter vi kørte en lille halv time.

Her gjorde vi et stop i skoven for at lytte efter hjorten. Her er der gåsehud for alle pengene. 3 forskellige hjorte brøler af fuld kraft i hvert deres område. Vi beslutter at pürche på den yderste da vinden er bedst. Efter en god gåtur gennem skoven kommer vi til en lysning hvor der står en ung hjort, 10 ender som åbenbart skal provokere den "gamle" som er godt sur ude på marken. Det er nu meget tåget og lydene forstærkes. Der er flere små hjorte i området som gør det svære at pürche den "store". Men vi venter og pludselig begynder hinder og kalve at gå mod skoven. Og der står han denne" ulige 16 ender".

Gamekeeperen spørger om jeg vil skyde den, selv om den er skadet (har kun en stang) og ja selvfølgelig vil jeg det. Hjorten kommer nærmere på grund af den 10 ender der står 20-30 meter fra os og brøler. Da han træder ud af tågen lader jeg skuddet gå, hjorten springer og løber 10-20 meter og vælter død om. Alt dette er min svigerfar vidne til på hans første pürch en oplevelse både for mig, men også ham. Hjorten vejede 5,3 kg – utroligt med kun 1 stang! Om aftenen skød jeg en ræv. Hvis svigerfar havde været lidt yngre, er jeg sikker på han havde taget jagttegn efter denne tur. Vi har haft store natur oplevelser på turen og set rigtig meget vildt. God jagt, godt ophold, god forplejning.

Med jægerhilsen
Martin

Generella betingelser for Polen 2020/2021

Tillägg för enkelrum:
Om inte annat är avtalat, blir våra kunder normalt inkvarterade i dubbel-eller flerbäddsrum. Var uppmärksam på att det tillkommer extrakostnad för enkelrum om:
• man anmäler sig individuellt
• man reser ensam
• man reser udda antal jägare
• man tilldelas enkelrum på stället, OAVSETT ORSAK
• man sover ensam i flerbäddsrum
• man beställer enkelrum

Transport under själva jakten:
Det finns på de flesta ställen avtalat fastpris för körning i reviret under jakten. Priset är per jägare, oavsett om man får sig tilldelat
”eget fordon” eller ej. Priserna varierar från 40-60 Euro per jägare och dag.

Jakten:
I Polen genomförs all individuell jakt med jaktguide 1:1, d v s varje jaktgäst har egen jaktguide. Jaktguiden är ansvarig för att välja ut och ge klartecken att skjuta viltet, men det är upp till varje jägare att efter klartecken besluta om han/hon vill skjuta eller ej. Jaktguiden gör alltid sitt bästa för att tillmötesgå jägarens önskemål, men det är alltid skytten som har det slutliga ansvaret.

Extra jaktdag:
I tillfälle av att man önskar att förlänga uppehället med en eller flera dagar, ska det i varje tillfälle avtalas med oss eller med tolken under uppehället. I annat fall är det inte möjligt.

Avbrott av jaktuppehället:
Väljer man att av någon orsak att lämna reviret tidigare, utgår ingen återbetalning av de tjänster man därmed inte mottagit.

Extra måltider:
Överskrider man uppehället med en måltid, blir man krävd på SEK 200,-. Överskrider man uppehället med 2 måltider, beräknas detta som 1 extra dags uppehälle.

Hund:
Tar man med egen hund krävs SEK 75:- pr. dag. Var uppmärksam på att inte alla revir accepterar att hund tas med. För införsel krävs giltigt hundpass, och hunden ska kunna identifieras vid läsbar öronmärkning eller chipmärkning.

Tolk:
Tolk är obligatorisk på samtliga revir och man kan önska hemifrån om man önskar engelsk eller tysktalande tolk. På några revirer är tolken = jaktchefen eller jaktguiden.

Avtal:
Avtal mellan DIANA:s kunder och personal/jaktledare på reviren är inte accepterat under några former. Varje jaktgäst ansvarar för undertecknat protokoll – oavsett ”privata” avtal, såväl muntliga som skriftliga.

Trofèdepositum:
På våra prislistjakter blir det på bekräftelse/faktura uppkrävt ett trofédepositum, som regleras efter hemkomst utifrån den konkreta avskjutningen.

Depositum är som följer:
Kronhjort SEK 8.750:-
Råbock SEK 2.000,-
Dovhjort SEK 4.500,-
Vildsvin SEK 1.875,-
Mufflon SEK 9.400,-
Tryck-/drevjakt SEK 3.750,-

Vilt nedlagt under icke jaktsäsong:
Det polska ministeriet har infört avgifter för vilt nedlagt i icke jaktsäsong. Avgifterna är som följer:
Kronvilt zloty 5.800,-
+ 2.000 zloty för trofé upp till 5,5 kg
+ 7.000 zloty för trofé över 5,5 kg.

Dovvilt zloty 2.300,-
+ 1.500 zloty för trofé upp till 2,6 kg
+ 3.000 zloty för trofé över 2,6 kg.

Sikavilt zloty 5.500,-
+ 1.000 zloty för trofé upp till 2,0 kg
+ 2.500 zloty för trofé över 2,0 kg

Råvilt zloty 2.000,-
+ 1000 zloty för trofé upp till 430 g.
+ 5.000 zloty för trofé över 430 g.

Mufflon zloty 1.800,-
Vildsvin zloty 2.300,-
Övriga arter zloty 1.000,-

Nedlägges vilt inom jakttiden men utan jaktguidens tillstånd, betalas troféavgiften + 100% straffavgift.

Protokoll:
Vi uppmanar alla våra jägare att bevittna vägning och uppmätning inför protokollskrivning – oavsett vilket arrangemang man köpt. DIANA godkänner ingen klagan som följer av att en jägare av tar med sig viltets hela huvud och troféens vikt därmed blir uppskattad. Tar man med hela huvudet av en galt, utgår man från att den synliga delen av betarna utgör en tredjedel av totala längden. Normalt vägs och mäts troféerna 24 timmar efter avkokning. Lämnar en jägare reviret tidigare än 24 timmar efter att troféen är kokt och rengjord, är det den då våta vikten som blir protokollförd och det är inte möjligt med avdrag på priset senare - oavsett omständigheter. Varje jägare på våra revir är ansvariga för respektive undertecknat protokoll. Skulle man av någon orsak ha anledning att anföra klagan/reklamation på jakten, uppehället eller liknande skall detta noteras på protokollet och man SKALL otera om man har för avsikt att sända klagan till oss efter hemkomsten. Görs inte
detta har vi INGEN möjlighet att behandla klagan efter hemkomst. Observera att du med din underskrift bekräftar 100% av det i protokollet anförda.

Slutlig avräkning:
Den slutliga avräkningen sker när DIANA mottar protokollen från Polen, vilket kan ta upp till 6 veckor. Detta gäller oavsett om det är aktuellt med återbetalning eller extrabetalning samt även om man valt att lämna någon trofée, skinn osv i reviret för senare sändning/hämtning. Var uppmärksam på att om jägaren skjuter ett sjukt eller tidigare påskjutet vilt (även om han blivit ombedd att göra det) skall han betala för det, om det är upptaget i protokollet.

Alkohol:
Det är en lag, att samtliga jakter blir anmälda till polisen senast 7 dagar innan jaktens början- med angivelse av noggrann datum för jakten samt inkvarteringsadresser. Detta betyder att det kan komma oanmäld polis kontroll. Det man vill checka är om alla papper är i ordning samt om jägarna går på jakt med alkohol i blodet. Promillegränsen för körning i Polen är 0,0%, och det samma
gäller, när man använder jaktvapen.

Kaliberval:
De polska reglerna säger följande:
RÅVILT: På 100 meter skall kulan ha en anslagsenergi på 1.000 joule.
ANNAT VILT: På 100 meter skall kulan ha en anslagsenergi på 2.000 joule.

Drev-/tryckjakter:
Var uppmärksam på att det endast är tillåtet att använda kikarsikte på max. 3 gånger förstoring till drev- och tryckjakter. Variabla kikarsikte, som kan ställas ned till 3 gånger förstoring eller därunder är tillåtet. Det vill säga, som exempel 2,5-10 gånger förstoring är tillåtet. Kikare med fast förstoring på mer än 3 är inte tillåtet. Efter den polska lagen, SKALL jägaren på drevjakt ha minst 2
element i kläderna i fluorescerande färger - dvs. gul eller orange.

Dricks:
Det är normalt att ge lite dricks till sin jaktguide/sina drevkarlar, till tolken samt till köket. Vad man väljer att ge är helt upp till en själv.

Fullmånekalender 2020/21
10. januari
09. februari
09. mars
08. april
07. maj
05. juni
05. juli
03. augusti
02. september
01. oktober
31. oktober
30. november
30. december
28. januari
27. februari
28. mars

Jaktsäsonger 2020/21 

Råbock 09.05.-30.09.
Rå/lam 01.10.-17.01.
Kronhjort 21.08.-28.02.
Kronkalv 01.09.-28.02.
Kronhind 01.09.-17.01.
Dovhjort 01.09.-28.02.
Dovkalv  01.09.-28.02.
Dov 01.09.-17.01.
Vildsvin hela året
Muflonbagge 01.10.-28.02.
Muflonfår/-lamm 01.10.-17.01.
Räv 30.05.-31.03.
Grävling 01.09.-30.11.
Märhund hela året
Vildand 15.08.-21.12.
Vildgäss (Västpolen) 01.09.-31.01.

Prisen inkluderar:

 • 3 dagar uppehälle med helpension
 • 3 dagar bockjakt med egen jägare (6 smygjakter)
 • Alla avgifter och licenser
 • Kokning av troféer
 • Tolk

Prisen inkluderar inte:

 • Slutavräkning av troféavgifter
 • Körning under jakten, PLN 280,-/jägare och dag
 • Extra jaktdag SEK 2.215.-
 • Uppehälle utan jakt/följeslagare per dag SEK 1100.- /dag
 • Uppehälle utan jakt/följeslagare 5-12 år per dag SEK 740.- /dag
 • Tillägg för enkelrum per dag SEK 200.-
 • EU-ansvarsförsäkring SEK 55.- (obligatorisk)
 • Reseförsäkring
 • Avbeställningsförsäkring
 • Dricks
 • Inköp av kött:
  - Råvilt,     SEK 70.- /kg
  - Vildsvin, SEK 20.- /kg
 • Inköp av rådjursskinn:
  - Hela djuret SEK 157.- /kg.
  - För bogmontage, SEK 270.-   /kg
  - Garvat, SEK 235.- / kg
  - Inköp av skinn av räv/mårdhund SEK 315.-

Diana Jagtrejser har ingått ett samarbete med Europeiske ERV, och är glada för att både kunna erbjuda dig en bra reseförsäkring som omfattar din jaktresa samt en avbeställningsförsäkring om du måste avbeställa resan på grund av sjukdom.

Önskar du teckna en rese- eller avbeställningsförsäkring genom Diana Jagtrejser kan du kontakta din resekonsulent eller vår support på tl. + 45 62 20 25 40 eller sända ett mail till info@diana.dk

Trofèprislista

Nedlagt vilt avräknas enligt nedanstående prislista:
Bock:
Upp till149 g                        SEK 1.100.-
150 – 199 g                         SEK 2.250.- + SEK 20,80 per g över 150 g
200-299 g                           SEK 3.290.- + SEK 11,40 per g över 200 g
300-349 g                           SEK 4.430.- + SEK 74,40 per g över 300 g
350-399 g                           SEK 8.150.- + SEK 101,00.- per g över 350 g
400-499 g                           SEK 13.200.- + SEK 165,70.- per g över 400 g
Från 500 g                          SEK 28.300.-
Perukbock                           SEK 33.250.-
Skadeskjutning                    SEK 3.270.-

Möjlighet till avskjutning av vildsvin enligt följande prislista:
Vildsvin:
Vildsvinsgalt:
140 mm – 159 mm             SEK 7.000.-
160 mm – 199 mm             SEK 9.300.- + SEK 217,50 per mm över 160 mm
200 mm och däröver          SEK 18.000.- + SEK 307,00 per mm över 201 mm

Troféavgift för galt under 140 mm samt för unggrisar och smågrisar beräknas efter vikt enligt följande:
Smågrisar och unggrisar:
Upp till 29,99 kg                   SEK 1.100.-
30-59,99 kg                         SEK 1.890.-
Fra 60 kg og op                    SEK 4.150.-

Skadeskjutning                    SEK 1.230.-   

 

 

Kurs pr. 15/1-2021

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

Sten Sjögren

Telefon: 070-830 53 43

Carl Carlsson

Telefon: 072-352 56 66

Mikael Olsson

Telefon: 073-977 81 26

Peder Brännström

Telefon: 070 606 46 00

Erbjudande på jaktresor

Gör som 1000-tals andra jägare

Anmäl dig till nyhetsbrevet och få rese erbjudande samt jaktrelaterade nyheter direkt i inkorgen

 • Erbjudande på jaktresor
 • Information om jakt i utlandet
 • Exklusiva återbudsresor