« Tillbaka

Chojna

Vårt statsrevir Chojna omfattar en areal på totalt 11 000 ha, varav 8 265 ha är skog medan de resterande 2 735 ha är lantbruksarealer, ängar och sjöar. Skogen består först och främst av barrskog (76%), men också av 5% bok, 9% äng och resten blandad lövskog. Området är huvudsakligen flackt, men med en del lätt kuperade område. Chojna har över 40 hochstande och hochsitze samt 10 foderplatser. Man kan vara upp till 4 jägare åt gången på individuell jakt medan det optimala antalet på drevjakterna är 12-15 jägare.

På reviret finns det riktigt stora bestånd av kronvilt, dovvilt och vildsvin samt ett mindre bestånd av rådjur. Det nerläggs varje år omkring 25 bockar. Trofémässigt ligger de flesta på under 280 gram netto men det skjuts också bockar på över 300 gram. Den årliga kronhjortkvoten är på ca 25 hjortar – de allra flesta med en trofévikt på omkring 6 kg, men det skjuts naturligtvis också mindre hjortar. Dessutom finns det möjlighet för stora hjortar med trofévikter på upp mot 8 kg. Dovviltbeståndet har ökat kraftigt de senaste åren, så numera skjuts över 30 dovhjortar per jaktsäsong. Det är riktigt bra möjligheter för dovhjortar på mellan 3 och 3,5 kg.  Det är också en stor vildsvinstam på Chojna och dessa jagas både på individuella jakter säsongen igenom, samt på de 6 drevjakterna under hösten och vintern.

Chojna ligger 25 km från gränsövergången vid Schwedt söder om Szczecin, ca 70 km från Szczecin som är den närmaste större staden, 100 km från flygplatsen vid Szczecin/Goleniow och 130 km från flygplatsen i Berlin.  Förväntad körtid från den dansk-tyska gränsen är ca 6 timmar. Förväntad körtid från Rostock är ca 3 timmar.

Erbjudande på jaktresor

Gör som 1000-tals andra jägare

Anmäl dig till nyhetsbrevet och få rese erbjudande samt jaktrelaterade nyheter direkt i inkorgen

  • Erbjudande på jaktresor
  • Information om jakt i utlandet
  • Exklusiva återbudsresor