Generella praktiska informationer i förbindelse med köp av din jaktresa

Check-in på flygresan:

Man får hos de flesta flygbolag ta med 20 kg (business klass dock 30 kg) bagage pr. person samt 1 st. handbagage, som högst får väga 5-8 kg – om inget annat är meddelat i din reseplan. Var uppmärksam på att flygbolagen har rätt till att kräva en avgift vid resor med vapen. Denna avgift varierar från olika bolag. Vidare ska det på några flygbolag betalas för extra bagage eller övervikt.

KOM IHÅG vassa föremål, knivar, saxar mm får inte finnas i handbagaget, man ska packa i den del av bagaget som checkas in samt att det är speciella regler för att ta med diverse vätskor. Kom ihåg att kontrollera reglerna för den flygplats/flygbolag som du reser med.

Det finns vissa regler för att medföra powerbanks ombord på flyg. Då dessa regler kan variera, skall du alltid kontrollera de aktuella reglerna med aktuellt flygbolag.

Det finns några huvudregler:

Powerbanks skall vara i ditt handbagage. (eftersom man lättare kan släcka brand i kabinen än i flygplanets lastutrymme)
Powerbanks ska vara på max 100Wh (ca 27 000 mAh)
Max 2 powerbanks må medföras

Platsreservation

På många flyg är det möjligt att beställa en bestämd plats mot betalning. Detta kan göras på flygbolagens hemsida eller vi kan göra det åt dig. Var uppmärksam på att flygbolagen inte garanterar reservationen, då den kan bli ändrad, om de ändrar flygmodell innan avresa.

Egen flygreservation

Önskar du själv att stå för flygresan till/från destination, skal du vara uppmärksam på att vi inte har möjlighet för att hjälpa i förbindelse med flygresan. Tillexempel vid strejk, annullering, försening m.m. Du är också ansvarig för att meddela flygbolaget att du reser med vapen/ammunition samt ansöka om evt transittillstånd (t.ex i Amsterdam).

Ut- och införsel av vapen i Sverige

Vapen ska vid utförsel från Sverige deklareras på Svenska Tullverkets hemsida. Man ska ta med EU-vapenpass och vapenlicens. Kom ihåg att checka in i god tid före avresa. Senaste check-in är förnärvarande 2 timmar före avresa, så vi rekommenderar att komma i god tid innan, pga. de speciella incheckningsprocedurerna som det är när man reser med vapen. Det är inte komplicerat - det tar endast lite tid.

Goda råd angående transport av vapen

Vapnet ska vara packat i en låsbar metal- fiber- eller plast koffert, som är godkänd till flygtransport. Kom ihåg att ammunitionen och slutstycket INTE får packas tillsammans med vapnet, det ska transporteras i det bagage som checkas in. Vapen, delar av vapen, kikarsikte, ammunition, knivar och liknande får INTE packas i handbagaget.

Lägg märke till: Det är inte längre lovligt att transportera ammunition i original emballage. All ammunition ska förvaras (och transporteras) i låsbar ammunitions-box, godkänd till att resa med, ammunition och ska ibland checkas in separat med vapenväskan. På några flygbolag är varje del märkt med egen bagagemärke/-tag.
Ryggsäck, sportväska och liknande går inte att jämställa med en resväska och kan inte användas till slutstycke och patroner. Det ska vara en resväska som kan låsas. Var uppmärksam på att vapenväskan och dina väskor ska öppnas i Security och i tullen för resande utanför EU. Önskar du att sätta extra lås på väskan, elektriska strips eller annat om dina väskor så vänta till efter Security har avslutat säkerhetschecken. I förhållande till det internationella flygförbundet, IATA, får det medtagas max. 5 kilo ammunition.  Var uppmärksam på att vissa flygbolag efterfrågar att alla vapen är försedda med ett lås på avtryckarsystemet.

Viktigt!

Var uppmärksam på att det på vissa flygplatser är infört extra kontroll vidrörande vapen och ammunition. Denna extra kontroll kan medföra att du ska kunna peka ut vilken bagagetag som tillhör ditt vapen och ammunition. Det förekommer oftast vid gaten i transithallen - dvs. i förbindelse med ett evt. flygskifte i Frankfurt. Det är därför ytterst viktigt att du är uppmärksam på vilken bagagetag det är som tillhör ditt vapen och ammunition.  Yttersta konsekvens kan bli att ditt bagage inte kommer vidare med flyget.

Försäkring:

1. Avbeställningsförsäkring:

Vid akut sjukdom som medför sjukhusvistelse eller läkare ordinerat sängläge för dig själv, dina närmaste släktingar eller din medresenär, kan du utan omkostnader ändra den beställda resan till en mer passande tidpunkt. Brand eller inbrott i eget boende eller egen verksamhet omedelbart innan avresa kan också vara anledning till att ändra på resan.

Utökad täckning

Det erkänns också som giltig avbeställningsgrund att man avbeställer resan som följd av mindre fysisk olyckstillbud, som normalt inte ger rätt till avbeställning, men som kommer att förstöra syftet med resan för en jägare. Ett bra exempel kan vara ett brutet finger, som skulle omöjliggöra användandet av vapnet, men som naturligvis inte uppfyller försäkringskravet om att vara läkarordinerad sängliggande. Samma förhållande gör sig också gällande i förbindelse med ersättningsresa.

Har du tecknat en avbeställningsförsäkring på 4% får du utställt ett tillgodobevis på resans pris av Limpopo Travel A/S/Diana Jaktresor.

Har du tecknat en avbeställningsförsäkring på 6% får du återbetalat resans pris av Europeiska ERV Reseförsäkring.

2. Reseförsäkring:

Med Europeiska ERV’s omfattande reseförsäkring är du försäkrad ekonomiskt mot följderna av nästan varje olycka i förbindelse med semesterresan. Också här gäller den utökade täckningen som nämnt under avbeställningsförsäkring. Försäkringen täcker dessutom jaktansvar, när man har ett giltigt svenskt jaktkort med jaktansvarförsäkring. Jaktansvarsförsäkringen är obligatorisk vid jakt i många länder och på det svenska jaktkortet täcker det inte på resor utanför Europa.

Medicin

Om du tar medicin med euforiserande värkning eller narkotika klassad medicin kan det behövas ett Schengenintyg - tag kontakt med Sveriges Ambassad.

Inkvartering

Våra kunder blir, om inget annat är avtalat, inkvarterade i två-bäddsrum. Man får dock alltid betala för enkelrum om:

  • Man anmäler sig individuellt
  • Man reser ensam
  • Det reser ett olika antal jägare
  • Man tilldelas enkelrum på stället
  • Man sover ensam i flerbäddsrum
  • Man beställer enkelrum

Tillägget varierar från destination till destination.

Riktningslinjer för avskjutning

Före jakten startar berättar man om sina jaktliga önskemål för guiden. Avskjutning i reviret blir helt efter guidens anvisning.

Jaktförberedelse

En förutsättning för en lyckad jaktresa är, att utrustning, kondition, vapen och en rimlig skyttefärdighet är i ordning. Likaså är det viktigt att ha teoretisk kunskap om den jakt man ska på. Sist men inte minst, är det för sent att lära sig att skjuta, när man t ex. på en drevjakt står på posten och vildsvinet i full fart passerar i spåret. Vapnet ska vara i ordning, inskjutet och kikarsiktet riktigt monterat.

Kom ihåg att alltid att provskjuta vapnet vid ankomst till reviret och innan jakten, då siktet kan ha ändrat sig under transporten. Ett missat skott eller ”skadeskjutning” av en skjuttavla kostar endast ammunitionen, däremot skadeskjutning av vilt på grund av felaktigt instället sikte ska naturligtvis helst undvikas och som i övrigt kan bli en kostbar affär.

Skadeskjutning

Skadeskjutet vilt är alltid lika med nedlagt vilt.

Vi gör i den förbindelsen också er uppmärksamma på att om ett stycke skadeskjutet vilt är utanför det jaktområde du jagar på så är det upp till det gällande områdes välvilja om de önskar att lämna ut det gällande stycke vilt.

Omkostnader till inkallelse av extra hjälp/manskap/evt. Flyg eller helikopter till eftersökning av skadeskjutet vilt ansvarar jägaren för.

Om ett vilt har kommit i otillgänglig terräng, t ex. en djup klyfta, en bergshåla etc., där det inte är möjligt att bärga trofén, kan det inte krävas kompensation/ersättning för detta.

Det kan komma extra omkostnader för ödelagt köttvärde, påslag av moms på troféavgiften, då ett skadeskjutet, inte funnet vilt, heller inte kan exporteras.

Avskjutning

Man vill från jaktområdets sida alltid eftersträva att tillmöteskomma jägarens önskmål så bra som möjligt. I vissa tillfälle kan man av selektiva orsaker råka ut för at inte skjuta ett vilt då det inte har den riktiga åldern.

Vi gör er uppmärksamma på att det är jägarens plikt att informera jaktguiden om, hur man önskar sina troféer preparerade/behandlade, och generellt är det en god ide att visa intresse för hur behandlingen av ens egna troféer går till. 

Jaktsucce

Även om det råds över bra jaktområde, välutbildad och professionelle guider, trackers och skinners, så kan väder, vind, regn och individuella färdigheter naturligtvis alltid spela in. JAKT är JAKT på gott och ont! 

Jaktprotokoll

Vid avslutningen av uppehället ska det för varje deltagare skrivas ett protokoll, som ska skrivas under. Det är mycket viktigt att evt. klagomål blir införda i detta protokoll och att vi blir underrättade under resan annars kan det inte behandlas.

Troféimport

De som i förbindelse med jaktresor tänker att införa vilt nedlagt i land som inte är medlem av EU (tredjeland), ska innan införsel kan påbörjas söka om att bli registrerad som importör av jakttroféer från det gällande tredjeland.

Gå in på Jordbruksverkets hemsida

Var uppmärksam på att om du önskar att jaga vilt som är omfattat av Washington konventionen, är det inte längre möjligt att ta troféer med hem på flyget. Vi rekommenderar därför att antingen få troféerna eftersända eller låta troféerna prepareras i jaktlandet.

Nu förekommer det en stadig åtstramning av reglerna och formaliteterna vid troféimport. Hela troféområdet har blivit mycket komplicerat. Vi vill därför starkt rekommendera att man i god tid innan avresan kontaktar antingen en konservator eller ännu bättre en speditionsfirma.

Vi vill rekommendera två firmor som efter vår uppfattning besitter den största expertisen när det gäller troféimport:

NTG Trophy A/S, Hammerholmen 47-49, 2650 Hvidovre,
Henrik Prebensen, tlf. +45 7634 0917, email hpr@ntgglobal.com
Bob Karlsen, +45 7634 0916, e-mail:  bka@ntgglobal.com

Labrador Cargo Aps, Kildeparken 32, 8722 Hedensted
Marlene Jürgensen, tel +45 5195 2517, e-mail: mj@labradorcargo.dk

Avbrott av uppehälle

Om man av den ena eller andra anledningen lämnar reviret tidigare blir det INTE någon tillbakabetalning för de tjänster man inte har mottagit.

Du representerar ditt land

Under en jaktresa i utlandet representerar man hela sitt lands jägarbefolkning. De människor man kommer i kontakt med kommer naturligtvis att bedöma en lika med hela jägarbefolkningen i det gällande land. Lyckligtvis hör vi för det mesta att svenska jägare är välkomna. Så vill vi gärna att det ska fortsätta att vara så därför får vi uppmana alla att uppträda med lugn och värdighet i en given situation där en oväntad händelse evt. skulle dyka upp. Vi hoppas att du gör så att LIMPOPO TRAVEL’s kunder också är välkomna i framtiden.

Evt. missförstånd

Om det mot förväntad skulle uppstå problem under uppehället som du inte själv kan lösa kan du kontakta oss antingen pr. telefon 0045 62 20 25 40 på kontorstid eller 0708 305343. Då det som sagt är för sent att rätta evt. missförstånd eller fel efter hemkomsten är det mycket viktigt att du i sådana tillfälle underrättar oss, så att vi har möjlighet för att rätta missförstånd med detsamma. Endast i tillfälle där vi har blivit underrättad, kan missförstånd behandlas om de samtidigt är infört i det polska jaktprotokollet.

Foto

Vi är också mycket intresserade i att få foto eller videor från våra kunder, och dessa blir använda  i samband med erbjudande, hemsida, facebook och nyhetsbrev. Vi vill mycket gärna ha fotona skickade så snart som möjligt efter hemkomst.

JOURTELEFON

LIMPOPO Travel har en jourtelefon där våra kunder utanför vanlig kontorstid på dygnets alla timmar och även på veckans alla 7 dagar komma i kontakt med en kompetent LIMPOPO- medarbetare. Det ska understrykas att denna telefonlinje endast är till jourärenden där det är en absolut nödvändighet att komma i kontakt med antingen LIMPOPO Travel eller en nära anhörig. Använd denna jourtelefon när det absolut behövs, men undvik missbruk! - ++45 30 26 25 40.

Hemkomsten

Vi är alltid glada att få höra från dig efter hemkomsten. Det är av största vikt så att vi kan följa med vad som händer därute. Därigenom kan vi utveckla och evt. förbättra våra jaktresemål. Därför antingen du har ris eller ros till oss så låt oss höra från dig!

Vi hoppas att ovanstående ger dig svar på alla de frågor du naturligtvis har före avresan. Skulle du ha obesvarade frågor får du gärna kontakta oss - vårt arbete är i första hand att serva dig.

Naturligtvis är Limpopo Travel A/S medlem av Danmarks Rejsebureauforening, rejsegarantifonden och pakkerejseankenævnet.

Vänlig hälsning
Limpopo Travel A/S och Diana Jaktresor

Erbjudande på jaktresor

Gör som 1000-tals andra jägare

Anmäl dig till nyhetsbrevet och få rese erbjudande samt jaktrelaterade nyheter direkt i inkorgen

  • Erbjudande på jaktresor
  • Information om jakt i utlandet
  • Exklusiva återbudsresor