välj inloggningsdatum
*Vi reserverar oss för att perioden är ledig
Jaktuppehälle 4 DAGAR
PRIS SEK 9.355:-

Krinhjortjakt i Tuchola

Läs mer om Kronhjortjakt i Polen

Höjdpunkter

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

4 dagar från SEK 9.355:-

Det är förbundet med stor jägarmässig prestige att nedlägga en ”mogen” kronhjort, och så har det varit i alla tider! Kronhjorten är den obestridlige kungen av Europas vilt – den trofé som alla europeiska jägare brinner mest för att hänga på väggen. Har man en gång upplevt hjortarna brunsta för full hals förstår man varför. Kronhjorten är kraftfull, graciös, majestätisk och klart det mest imponerande djuret i våra skogar. Självfallet ska man som europeisk jägare prova krafterna med detta djur, gärna flera gånger!

Vi förfogar över en rad av de absolut bästa statsskogsrevir i den västra delen av Polen, som kan erbjuda kronhjortsjakt i toppklass. Statsskogsreviren har välutbildade, erfarna och ansvarsfulla jägare/guider, som var och en har sitt område på reviret som de känner till lika bra som sin egen byxficka.

Jakten sker oftast som smygjakt eller vaktjakt från jakttorn som är optimalt placerade i förhållande till kronviltets rörelse under brunstperioden. Det jagas två gånger under dagen, från tidig morgon före soluppgången och åter igen på eftermiddagen/kvällen tills mörkret faller. Ofta är det möjligt att kombinera jakten med jakt på råbock, om reviret har fler kvar på kvoten att nedlägga, samt vildsvin.

Själva jakten på kronhjort är extremt attraktiv – både på grund av den stora utmaningen det är att komma sig inom skotthåll av en kapital hjort, men också på grund av de många traditioner som omger jakten. Enkelt beskrivet, en upplevelse för livet! Du kan jaga efter prislista eller fastpris, vi har både stora och mindre kapitala hjortar för avskjutning. Det är upp till var och en och efter tycke och smak och pengabörs!

En jaktresa till Polen gör kronhjortsjakt både lätt, bekväm, billig och säker, samtidigt en fantastisk naturupplevelse. Det är längesen kronhjortsjakten i Polen blev populär, och det finns det grund för!  Kronhjortsjakt i Polen är en upplagd möjlighet för både nya och erfarna jägare som vill vara säkra på en god upplevelse.

Jaktberättelser

 

Generella betingelser for Polen 2020/2021

Tillägg för enkelrum:
Om inte annat är avtalat, blir våra kunder normalt inkvarterade i dubbel-eller flerbäddsrum. Var uppmärksam på att det tillkommer extrakostnad för enkelrum om:
• man anmäler sig individuellt
• man reser ensam
• man reser udda antal jägare
• man tilldelas enkelrum på stället, OAVSETT ORSAK
• man sover ensam i flerbäddsrum
• man beställer enkelrum

Transport under själva jakten:
Det finns på de flesta ställen avtalat fastpris för körning i reviret under jakten. Priset är per jägare, oavsett om man får sig tilldelat
”eget fordon” eller ej. Priserna varierar från 40-60 Euro per jägare och dag.

Jakten:
I Polen genomförs all individuell jakt med jaktguide 1:1, d v s varje jaktgäst har egen jaktguide. Jaktguiden är ansvarig för att välja ut och ge klartecken att skjuta viltet, men det är upp till varje jägare att efter klartecken besluta om han/hon vill skjuta eller ej. Jaktguiden gör alltid sitt bästa för att tillmötesgå jägarens önskemål, men det är alltid skytten som har det slutliga ansvaret.

Extra jaktdag:
I tillfälle av att man önskar att förlänga uppehället med en eller flera dagar, ska det i varje tillfälle avtalas med oss eller med tolken under uppehället. I annat fall är det inte möjligt.

Avbrott av jaktuppehället:
Väljer man att av någon orsak att lämna reviret tidigare, utgår ingen återbetalning av de tjänster man därmed inte mottagit.

Extra måltider:
Överskrider man uppehället med en måltid, blir man krävd på SEK 200,-. Överskrider man uppehället med 2 måltider, beräknas detta som 1 extra dags uppehälle.

Hund:
Tar man med egen hund krävs SEK 75:- pr. dag. Var uppmärksam på att inte alla revir accepterar att hund tas med. För införsel krävs giltigt hundpass, och hunden ska kunna identifieras vid läsbar öronmärkning eller chipmärkning.

Tolk:
Tolk är obligatorisk på samtliga revir och man kan önska hemifrån om man önskar engelsk eller tysktalande tolk. På några revirer är tolken = jaktchefen eller jaktguiden.

Avtal:
Avtal mellan DIANA:s kunder och personal/jaktledare på reviren är inte accepterat under några former. Varje jaktgäst ansvarar för undertecknat protokoll – oavsett ”privata” avtal, såväl muntliga som skriftliga.

Trofèdepositum:
På våra prislistjakter blir det på bekräftelse/faktura uppkrävt ett trofédepositum, som regleras efter hemkomst utifrån den konkreta avskjutningen.

Depositum är som följer:
Kronhjort SEK 8.750:-
Råbock SEK 2.000,-
Dovhjort SEK 4.500,-
Vildsvin SEK 1.875,-
Mufflon SEK 9.400,-
Tryck-/drevjakt SEK 3.750,-

Vilt nedlagt under icke jaktsäsong:
Det polska ministeriet har infört avgifter för vilt nedlagt i icke jaktsäsong. Avgifterna är som följer:
Kronvilt zloty 5.800,-
+ 2.000 zloty för trofé upp till 5,5 kg
+ 7.000 zloty för trofé över 5,5 kg.

Dovvilt zloty 2.300,-
+ 1.500 zloty för trofé upp till 2,6 kg
+ 3.000 zloty för trofé över 2,6 kg.

Sikavilt zloty 5.500,-
+ 1.000 zloty för trofé upp till 2,0 kg
+ 2.500 zloty för trofé över 2,0 kg

Råvilt zloty 2.000,-
+ 1000 zloty för trofé upp till 430 g.
+ 5.000 zloty för trofé över 430 g.

Mufflon zloty 1.800,-
Vildsvin zloty 2.300,-
Övriga arter zloty 1.000,-

Nedlägges vilt inom jakttiden men utan jaktguidens tillstånd, betalas troféavgiften + 100% straffavgift.

Protokoll:
Vi uppmanar alla våra jägare att bevittna vägning och uppmätning inför protokollskrivning – oavsett vilket arrangemang man köpt. DIANA godkänner ingen klagan som följer av att en jägare av tar med sig viltets hela huvud och troféens vikt därmed blir uppskattad. Tar man med hela huvudet av en galt, utgår man från att den synliga delen av betarna utgör en tredjedel av totala längden. Normalt vägs och mäts troféerna 24 timmar efter avkokning. Lämnar en jägare reviret tidigare än 24 timmar efter att troféen är kokt och rengjord, är det den då våta vikten som blir protokollförd och det är inte möjligt med avdrag på priset senare - oavsett omständigheter. Varje jägare på våra revir är ansvariga för respektive undertecknat protokoll. Skulle man av någon orsak ha anledning att anföra klagan/reklamation på jakten, uppehället eller liknande skall detta noteras på protokollet och man SKALL otera om man har för avsikt att sända klagan till oss efter hemkomsten. Görs inte
detta har vi INGEN möjlighet att behandla klagan efter hemkomst. Observera att du med din underskrift bekräftar 100% av det i protokollet anförda.

Slutlig avräkning:
Den slutliga avräkningen sker när DIANA mottar protokollen från Polen, vilket kan ta upp till 6 veckor. Detta gäller oavsett om det är aktuellt med återbetalning eller extrabetalning samt även om man valt att lämna någon trofée, skinn osv i reviret för senare sändning/hämtning. Var uppmärksam på att om jägaren skjuter ett sjukt eller tidigare påskjutet vilt (även om han blivit ombedd att göra det) skall han betala för det, om det är upptaget i protokollet.

Alkohol:
Det är en lag, att samtliga jakter blir anmälda till polisen senast 7 dagar innan jaktens början- med angivelse av noggrann datum för jakten samt inkvarteringsadresser. Detta betyder att det kan komma oanmäld polis kontroll. Det man vill checka är om alla papper är i ordning samt om jägarna går på jakt med alkohol i blodet. Promillegränsen för körning i Polen är 0,0%, och det samma
gäller, när man använder jaktvapen.

Kaliberval:
De polska reglerna säger följande:
RÅVILT: På 100 meter skall kulan ha en anslagsenergi på 1.000 joule.
ANNAT VILT: På 100 meter skall kulan ha en anslagsenergi på 2.000 joule.

Drev-/tryckjakter:
Var uppmärksam på att det endast är tillåtet att använda kikarsikte på max. 3 gånger förstoring till drev- och tryckjakter. Variabla kikarsikte, som kan ställas ned till 3 gånger förstoring eller därunder är tillåtet. Det vill säga, som exempel 2,5-10 gånger förstoring är tillåtet. Kikare med fast förstoring på mer än 3 är inte tillåtet. Efter den polska lagen, SKALL jägaren på drevjakt ha minst 2
element i kläderna i fluorescerande färger - dvs. gul eller orange.

Dricks:
Det är normalt att ge lite dricks till sin jaktguide/sina drevkarlar, till tolken samt till köket. Vad man väljer att ge är helt upp till en själv.

Fullmånekalender 2020/21
10. januari
09. februari
09. mars
08. april
07. maj
05. juni
05. juli
03. augusti
02. september
01. oktober
31. oktober
30. november
30. december
28. januari
27. februari
28. mars

Jaktsäsonger 2020/21 

Råbock 09.05.-30.09.
Rå/lam 01.10.-17.01.
Kronhjort 21.08.-28.02.
Kronkalv 01.09.-28.02.
Kronhind 01.09.-17.01.
Dovhjort 01.09.-28.02.
Dovkalv  01.09.-28.02.
Dov 01.09.-17.01.
Vildsvin hela året
Muflonbagge 01.10.-28.02.
Muflonfår/-lamm 01.10.-17.01.
Räv 30.05.-31.03.
Grävling 01.09.-30.11.
Märhund hela året
Vildand 15.08.-21.12.
Vildgäss (Västpolen) 01.09.-31.01.

Prisen inkluderar:

 • 4 dagar uppehälle med helpension
 • 4 dagar kronhjortsjakt med egen jägare (8 smygjakter)
 • Avskjutning av 1 kronhjort upp till 4,99 kg (vid fastprisarrangemang)
 • Återbetalning vid icke nedlagd/skadeskjuten kronhjort SEK 11.900,-   (vid fastprisarrangemang)
 • Återbetalning om kronhjort skadeskjuts SEK 6.400,-  (vid fastprisarrangemang)
 • Alla avgifter och licenser
 • Kokning av trofé
 • Tolk

Prisen inkluderar inte:

 • Om den nedlagda hjorten väger över 4,99 kg, betalas differensen enligt nedanstående troféprislista
 • Slutavräkning av nedlagt vilt enligt prislista
 • Tilläg för kategori ”S” SEK 285,- pr. person/dag
 • Körning under jakten, PLN 280,- / jägare/dag
 • Extra jaktdag SEK 2.360.-
 • Uppehälle utan jakt/följeslagare per dag SEK 1.150.-
 • Uppehälle utan jakt/följeslagare 5-12 år per dag SEK 760.- /dag
 • Tillägg för enkelrum /dag SEK 215.-
 • EU-ansvarsförsäkring SEK 55.- (obligatorisk)
 • Reseförsäkring
 • Avbeställningsförsäkring
 • Dricks
 • Inköp av viltkött:    
  - Kronvilt, SEK 49.- / kg
  - Vildsvin, SEK 26.- / kg
  - Råvilt, SEK 70.- / kg
 • Inköp av skinn:
  - Hela djuret SEK 50.- /kg.
  - För bogmontage, SEK 270.-   /kg
  - Inköp av skinn av räv/mårdhund SEK 315.-

Diana Jagtrejser har ingått ett samarbete med Europeiske ERV, och är glada för att både kunna erbjuda dig en bra reseförsäkring som omfattar din jaktresa samt en avbeställningsförsäkring om du måste avbeställa resan på grund av sjukdom.

Önskar du teckna en rese- eller avbeställningsförsäkring genom Diana Jagtrejser kan du kontakta din resekonsulent eller vår support på tl. + 45 62 20 25 40 eller sända ett mail till info@diana.dk

Troféprislista

Vid jakt efter prislista avräknas enligt nedanstående prislista:
Kronhjort:
Upp till 2000 g                  SEK  4.790.- 
2 001-2 999 g                   SEK  9.860.-
3 000-4 999 g                   SEK 11.860.-    + SEK 19,20  pr. 10 g över 3 000 g
5 000-6 999 g                   SEK 15.700.-    + SEK 56,50  pr. 10 g över 5 000 g
Från 7 000 g                     SEK 27.000.-    + SEK 182,00  pr. 10 g över 7 000 g
Skadeskjutning                 SEK 9.200.-
Kronhind/kalv                   SEK 1.100.-

Möjlighet till avskjutning av vildsvin enligt följande prislista:
Vildsvin:
Vildsvinsgalt:
140 mm – 159 mm             SEK 5.430.-
160 mm – 199 mm             SEK 7.150.- + SEK 178,75 per mm över 160 mm
200 mm och däröver          SEK 14.300.- + SEK 290,00 per mm över 201 mm

Troféavgift för galt under 140 mm samt för unggrisar och smågrisar beräknas efter vikt enligt följande:
Smågrisar och unggrisar:
Upp till 29,99 kg                   SEK 1.100.-
30-59,99 kg                         SEK 2.170.-
Fra 60 kg og op                    SEK 4.290.-

Skadeskjutning                    SEK 1.850.-   

 

 

Kurs pr. 15/1-2022

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

Sten Sjögren

Telefon: 070-830 53 43

Carl Carlsson

Telefon: 072-352 56 66

Mikael Olsson

Telefon: 073-977 81 26

Peder Brännström

Telefon: 070 606 46 00

Erbjudande på jaktresor

Gör som 1000-tals andra jägare

Anmäl dig till nyhetsbrevet och få rese erbjudande samt jaktrelaterade nyheter direkt i inkorgen

 • Erbjudande på jaktresor
 • Information om jakt i utlandet
 • Exklusiva återbudsresor